Reklama

PZU (PZU): Podjęcie decyzji o przyjęciu Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 - 2015 oraz o wypłacie przez PZU SA zaliczki na poczet dywidendy - raport 56

Raport bieżący nr 56/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA”, "Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 26 sierpnia 2013 roku przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki decyzji o: (i) przyjęciu Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2013 - 2015 oraz (ii) wypłacie przez PZU SA zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 2013.

1. Polityka kapitałowa i dywidendowa Grupy PZU na lata 2013-2015

Reklama

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Zarząd PZU SA przyjął Politykę kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015 ("Polityka kapitałowa i dywidendowa”). Jednocześnie Zarząd PZU SA postanowił o wystąpieniu do Rady Nadzorczej PZU SA z wnioskiem o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki kapitałowej i dywidendowej.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza PZU SA zatwierdziła – zgodnie z wnioskiem Zarządu – Politykę kapitałową i dywidendową w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd.

Głównym celem Polityki kapitałowej i dywidendowej jest obniżenie kosztu kapitału poprzez optymalizację struktury bilansu w drodze zamiany kapitału własnego tańszym kapitałem obcym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i utrzymaniu środków na rozwój.

Polityka kapitałowa i dywidendowa zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na podstawie skonsolidowanego zysku netto oraz kapitału nadwyżkowego, przy czym całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013 - 2015 nie może przekroczyć 3 mld zł. Dzięki temu zachowany zostanie wysoki poziom ROE oraz wzrośnie całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (TSR – ang. Total Shareholder Return).

Planowany harmonogram realizacji nowej polityki kapitałowej zakłada: (i) wypłatę części kapitału nadwyżkowego w formie zaliczki na poczet zysku za rok 2013 w wysokości 1.727.046.000 zł (jeden miliard siedemset dwadzieścia siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych), (ii) emisję długu podporządkowanego w wysokości do 3 mld zł, (iii) wypłatę pozostałej części kapitału nadwyżkowego w formie dywidend w maksymalnej kwocie do 1,3 mld zł za lata 2014 i 2015.

Wypłata dywidend z kapitału nadwyżkowego będzie uzależniona od przeprowadzenia emisji długu podporządkowanego (w wysokości do 3 mld zł) spełniającego wymogi ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II). W przypadku braku lub niewystarczającego poziomu emisji długu podporządkowanego, lub w przypadku braku uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie długu podporządkowanego do środków własnych, nie nastąpi wypłata dywidend z kapitału nadwyżkowego, zaś zaliczka na poczet dywidendy wypłacona w roku 2013 będzie stanowiła część dywidendy wypłaconej w oparciu o skonsolidowany zysk netto za rok 2013.

Podstawowe zasady nowej polityki kapitałowej są następujące: (i) koncentracja na stopie zwrotu dla akcjonariuszy (TSR), (ii) utrzymanie bezpiecznego poziomu środków własnych – zakłada się utrzymanie: (a) pokrycia marginesu wypłacalności Grupy PZU na poziomie ok. 400% oraz pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi z wyłączeniem długu podporządkowanego na poziomie co najmniej 250%, (b) kapitału własnego na poziomie odpowiadającym ratingowi AA według metodologii agencji ratingowej Standard & Poor’s, (iii) zapewnienie środków na rozwój i akwizycje w najbliższych latach.

Zarząd zakłada, iż w najbliższych latach nie będzie przeprowadzane podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji.

Pełna treść Polityki kapitałowej i dywidendowej stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

2. Zaliczka na poczet dywidendy

W dniu 26 sierpnia 2013 roku Zarząd PZU SA podjął uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013. Zgodnie z postanowieniami tej uchwały: (i) Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie 1.727.046.000 zł (jeden miliard siedemset dwadzieścia siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych), (ii) w wypłacie zaliczki na poczet dywidendy uczestniczyć będzie 86.352.300 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta) akcji PZU SA, (iii) dywidenda na jedną akcję wyniesie 20,00 zł (dwadzieścia złotych), (iv) do zaliczki na poczet dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 listopada 2013 roku, (v) dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy ustalono na 19 listopada 2013 roku, (vi) wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Radę Nadzorczą PZU SA, (vii) Zarząd PZU SA postanowił o wystąpieniu do Rady Nadzorczej PZU SA z wnioskiem o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu PZU SA, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 zgodnie z wnioskiem Zarządu PZU SA, w kwocie i na zasadach określonych w powołanej powyżej uchwale Zarządu PZU SA.

Wysokość zaliczki na poczet dywidendy została ustalona przez organy Spółki z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z Polityką kapitałową i dywidendową.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne, § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-08-26Przemysław DąbrowskiCzłonek Zarządu
2013-08-26Sławomir NiemierkaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »