LENTEX (LTX): Podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją wykładzin - raport 5

Raport bieżący nr 5/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka”) informuje, iż w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym decyzji o rozpoczęciu procesu negocjacji w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się produkcją elastycznych wykładzin podłogowych z PVC (dalej "ZCP Wykładzin”), Spółka podpisała z Beaulieu International Group NV z siedzibą w Waregem, Belgia (dalej "BIG”) Deklarację zainteresowania o charakterze listu intencyjnego określającą podstawowe założenia powyższej transakcji sprzedaży ZCP Wykładzin. BIG jest inwestorem o charakterze branżowym, zajmującym się m.in. produkcją wykładzin podłogowych.

Reklama

Zgodnie z treścią Deklaracji zainteresowania planowana transakcja klasyfikowałaby się jako transakcja sprzedaży udziałów typu share deal w zakresie spółki w 100% zależnej od Spółki, do której przed planowaną transakcją ZCP Wykładzin zostałaby wniesiona aportem.

Zgodnie z treścią Deklaracji zainteresowania proponowana, orientacyjna cena kupna (z założeniem zerowego poziomu zadłużenia i gotówki [debt-free/cash-free]) dla ZCP Wykładzin została ustalona w wysokości wartości wynoszącej 6 x średni wynik EBITDA ZCP Wykładzin z lat 2019-2020, powiększonej o wartość kapitału obrotowego netto, rozumianego jako wartość zapasów i należności minus zobowiązania, związane z działalnością Lentex S.A. w zakresie ZCP Wykładzin. Zawarta w dokumencie wstępna niewiążąca oferta została wydana w imieniu BIG lub każdej bezpośredniej lub pośredniej jednostki zależnej.

Deklaracja zainteresowania przewiduje przeprowadzenie przez BIG badania due diligence ZCP Wykładzin w oparciu o odrębną umowę o zachowaniu poufności, która określać będzie szczegółowe warunki analizy due diligence. Intencją jest, aby dokonać analizy due diligence w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy o zachowaniu poufności.

Realizacja planowanej transakcji zależeć będzie od zawarcia wzajemnie akceptowalnej umowy zobowiązującej do sprzedaży udziałów w spółce zależnej, do której wniesiona zostanie aportem ZCP Wykładzin (dalej "Umowa”), a sama Umowa stanowić będzie, że realizacja transakcji ze strony BIG będzie zależna od spełnienia zwyczajowych warunków zawieszających, obejmujących w szczególności: a) uzyskanie lub przekazanie wszelkich zgodnych z regulacjami (polskimi lub unijnymi) lub innych zatwierdzeń, zezwoleń, licencji, zgód wymaganych na mocy prawa; b) pozytywny wynik przeprowadzonego przez BIG badania due diligence; c) brak wystąpienia żadnych istotnie niekorzystnych zmian w działalności operacyjnej, majątku, rentowności, perspektywach, aktywach lub warunkach (w tym w warunkach finansowych) udziałów i/lub ZCP Wykładzin; d) uzyskanie zatwierdzenia Zarządu BIG. Umowa zawierać ma ponadto postanowienia dotyczące zakazu konkurencji oraz zakazu pozyskiwania klientów. Realizacja planowanej transakcji będzie także uzależniona od uzyskania przez Spółkę wszelkich przewidzianych prawem zgód, w tym zgód korporacyjnych, obejmujących w szczególności zgodę walnego zgromadzenia Spółki na wniesienie ZCP Wykładzin aportem do spółki zależnej czy zgodę Rady Nadzorczej Spółki na sprzedaż udziałów w spółce zależnej.

Deklaracja zainteresowania stanowi, że Spółka zobowiązuje się, iż tak długo jak Strony Deklaracji zainteresowania prowadzą w dobrej wierze negocjacje dot. ewentualnej transakcji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania Deklaracji zainteresowania, Spółka nie przyjmie, nie będzie negocjować lub w żaden inny sposób realizować żadnych ofert sprzedaży lub kupna ZCP Wykładzin na rzecz podmiotu innego niż BIG.

Podpisany dokument określa również, że BIG zachowuje prawo do wycofania się z procesu nabycia w dowolnym czasie i na dowolnym etapie, bez podania przyczyny, a także, że żadne postanowienie niezobowiązującej oferty zawartej w Deklaracji zainteresowania nie będzie stanowić zobowiązania którejkolwiek ze stron do przystąpienia do realizacji transakcji oraz zawarcia ostatecznych, zobowiązujących umów. Jednocześnie w przypadku realizacji prawa do wycofania się z procesu nabycia BIG jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Spółkę. Podpisana Deklaracja zainteresowania, z wyłączeniem zobowiązań do zachowania poufności, a także opisanej powyżej klauzuli "Prawa do wycofania się”, nie stanowi kontraktu lub umowy, a także żadna ze stron nie jest nią związana w jakikolwiek sposób do czasu osiągnięcia porozumienia i nadania mocy prawnej ostatecznej umowie.

Decyzja Zarządu Spółki o przystąpieniu do powyższych negocjacji została podjęta mając na uwadze realizację przyjętego w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych modelu działania strategicznego, który Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, a który uznał segment włóknin jako kluczowy dla intensyfikacji i zapewnienia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Lentex, a w zakresie pozostałych segmentów operacyjnych Grupy nie wykluczał podejmowania działań zmierzających do ich sprzedaży (w całości lub w części).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »