Reklama

ATREM (ATR): Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności wynikającej z zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego” - raport 38

Raport bieżący nr 38/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w związku z:

• nieuregulowaniem na rzecz spółki Atrem S.A. przez Spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu wynagrodzenia należnego Emitentowi w wysokości 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100) za prace wykonane w ramach z Umowy z dnia 10 kwietnia 2015 roku, przedmiotem której było wykonanie zamówienia pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodzenia Portu Lotniczego”, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 oraz

Reklama

• z uwagi na otrzymane od spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oświadczenie o potrąceniu wierzytelności w łącznej kwocie 4.243.114,26 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące sto czternaście złotych 26/100), które rzekomo miałyby przysługiwać Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. z przysługującą Atrem S.A. wierzytelnością w kwocie 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2016 oraz

• mając na względzie kwestionowanie przez spółkę Atrem S.A. skuteczności potrącenia, o którym mowa powyżej, z uwagi na nieistnienie zgłaszanych przez Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. wierzytelności, o czym Emitent informował szczegółowo raportami bieżącymi nr 29/2016 oraz 31/2016,

Emitent podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 2.018.430,00 zł (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100). Kwota odpisu aktualizującego odpowiada wartości nieuregulowanego przez spółkę Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. wymagalnego wynagrodzenia należnego spółce Atrem S.A.

Emitent w najbliższym czasie zamierza złożyć pozew przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań - Ławica Sp. z o. o. o zapłatę wskazanego powyżej wynagrodzenia w kwocie 2.018.430,00 zł. O wszczęciu postępowania Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Odpis aktualizujący wartość należności utworzony został w celu wypełnienia wymogu z Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 39.

Odpis aktualizujący utworzony jest na pokrycie przeterminowanych należności.

Utworzenie ww. odpisu aktualizującego będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy za III kwartał 2016 r., co zostanie szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Atrem.

Przewidywany wpływ utworzenia ww. odpisu aktualizującego wartość należności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ATREM za III kwartał 2016 r. to pomniejszenie wyniku o wartość odpisu.

Spółka zastrzega, że wyżej zaprezentowana kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie w momencie tworzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM. Publikacja sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za III kwartał 2016 r. nastąpi w dniu 10 listopada 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-30Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »