Reklama

MERCOR (MCR): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent” lub "Spółka przejmująca”), informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia ("Połączenie”) Spółki przejmującej ze spółką zależną MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dawniej: MERCOR HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580075, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 350 548,00 zł, NIP: 527268625, Regon: 146271941 ("Spółka przejmowana”), zwanymi dalej łącznie: "Spółkami”.

Reklama

Połączenie Spółek odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Mając na uwadze fakt, że Emitent przejmuje swoją jednoosobową spółkę zależną, w której posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez zmiany Statutu Spółki przejmującej i bez podwyższenia kapitału zakładowego. Ponadto, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., planowane Połączenie może odbyć się w tzw. trybie uproszczonym, w ramach którego nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, jak również plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

Na mocy art. 493 § 1 k.s.h., Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki przejmującej jest projektowanie, sprzedaż i montaż kompleksowych, biernych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki przejmowanej jest sprzedaż i montaż kompleksowych, biernych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Działalność obu łączących się Spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach.

Uzasadnieniem Połączenia są względy ekonomiczne.

Planowane Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej "MERCOR” S.A., jak również zwiększenie jej konkurencyjności i efektywności. Połączenie spowoduje w szczególności integrację przedsiębiorstw Spółek i prowadzonej przez Spółki działalności, co z kolei ułatwi proces zarządzania Grupą Kapitałową "MERCOR” S.A., w tym ograniczy koszty zarządzania środkami finansowymi w ramach Grupy Kapitałowej "MERCOR” S.A.

Ponadto, Połączenie umożliwi redukcję kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych osób prawnych.

Szczegółowe warunki Połączenia zostaną ustalone przez Zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej, których wynikiem będzie uzgodnienie planu Połączenia Spółek, o czym Emitent będzie informować zgodnie z wymogami prawa w drodze dalszych raportów bieżących.

Zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, przedmiotowe Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki uczestniczące w Połączeniu należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13) oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-18 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2016-04-18 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »