Reklama

PAMAPOL (PMP): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PAMAPOL S.A. ze spółką zależną NATURIS Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent), informuje o podjęciu w dniu 26 lutego 2010 roku decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną NATURIS Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu (NATURIS), poprzez przyjęcie w tym dniu przez Zarządy obu spółek projektu ,,Planu Połączenia Spółek PAMAPOL S.A. i NATURIS Sp. z o.o." oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą PAMAPOL S.A. zgody na połączenie spółek w oparciu o ww. projekt przedstawiony przez Zarząd Spółki.

Połączenie spółek ma na celu realizację strategii dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej PAMAPOL poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie ekonomiczno-finansowych efektów synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi:

- efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek,

- lepszą alokację środków pieniężnych,

- bardziej racjonalne przepływy finansowe - wykorzystanie skali finansowania zewnętrznego,

- bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich,

- obniżenie kosztów działalności.

Połączenie spółek zwiększy o 74,9 % bezpośredni udział PAMAPOL w kapitale zakładowym Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW). Obecnie PAMAPOL posiada bezpośrednio 18,7 % udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 w związku z art. 515 § i art. 516 § 6 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku NATURIS na PAMAPOL S.A.. Połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego PAMAPOL z uwagi na fakt, ze PAMAPOL posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym NATURIS.

Spółka przejmująca - PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu wpisana jest od rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000211414. Kapitał zakładowy spółki wynosi 23.166.700,00 zł i dzieli się na 23.166.700 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

PAMAPOL jest wiodącym na rynku polskim producentem dań mięsno-warzywnych, a w szczególności dań gotowych. Do głównych wyrobów PAMAPOL w segmencie dań gotowych należą pulpety, gołąbki, fasola po bretońsku, flaki oraz gulasz. Oferta produktowa obejmuje ponadto zupy, pasztety, oraz konserwy mięsne.

Spółka przejmowana - NATURIS Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000074287. Kapitał zakładowy spółki wynosi 46.225.100,00 zł i dzieli się na 462.251 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Spółka ta wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PAMAPOL. PAMAPOL stał się udziałowcem NATURIS poprzez nabycie w październiku 2005 r. 283.501 udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, które stanowiły 61,33 % jej kapitału zakładowego. Nabycie udziałów NATURIS pozwoliło na przejęcie kontroli nad WZPOW. W grudniu 2006 roku PAMAPOL nabył pozostałe 178.750 udziałów NATURIS, stanowiących 38,67 % stając się 100-procentowym udziałowcem tej spółki.

Spółka NATURIS nie prowadzi obecnie czynnej działalności operacyjnej.

W załączeniu Emitent przekazuje przyjęty w dniu 26 lutego 2010 r. ww. projekt plan połączenia obu spółek oraz załączniki do planu, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-2 KSH. Pozostałe dokumenty, o których mowa w § 19 ust. 2 Rozporządzenia Emitent przekaże do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich odpowiednio sporządzeniu lub otrzymaniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Krzysztof Półgrabia - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »