MDIENERGIA (MDI): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółki MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 75

Raport bieżący nr 75/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) informuje o zamiarze połączenia spółki MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku MDI S.A. z siedzibą w Warszawie - Spółki Przejmowanej na MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) - Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek zgodnie z art. 501 § 1 KSH. Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Reklama

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH. Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca będzie działała pod dotychczasową firmą: MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa.

Uzasadnienie oraz cele długookresowe podjęcia decyzji o zamiarze połączenia:

Zarząd MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) dbając o wzrost wartości Spółki, podejmuje działania zmierzające do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej i zwiększenia przejrzystości procesu zarządzania. W ocenie Zarządu dalsze upraszczanie struktury będzie skutkować wzrostem efektywności w zarządzaniu polityką i działalnością obu spółek oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji pozwoli na zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych. Efektywny sposób zarządzania, skoncentrowany majątek oraz uproszczona struktura przyczynią się do umocnienia pozycji Spółki na rynku. Zamierzone zmiany organizacyjne przyczynią się do wzrostu wartości Spółki, co leży w interesie jej akcjonariuszy.

Celem długookresowym połączenia spółki MDI Energia S.A. (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie ze spółką MDI S.A. z siedzibą w Warszawie jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: - efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepsza alokacja środków pieniężnych, bardziej racjonalne przepływy finansowe – wykorzystanie efektu skali finansowania zewnętrznego i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, obniżenie kosztów działalności, dostęp do nowych rynków zbytu.

Wskazanie podmiotów, które mają być połączone wraz z podstawową charakterystyką ich działalności:

Spółka Przejmująca: MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000029456, kapitał zakładowy w wysokości 5 139 771,00 zł opłacony w całości. Podstawowym przedmiotem działalności jest finansowanie i współfinansowanie projektów inwestycyjnych na rynku odnawialnych źródeł energii poprzez obejmowanie udziałów kapitałowych, jak również organizowanie finansowania (dłużnego i poprzez dotacje).

Spółka Przejmowana: MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Alei Wyścigowej 6,

02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000412227, kapitał zakładowy w wysokości 1 200 000,00 zł opłacony w całości (dalej: Spółka Przejmowana lub MDI S.A.). Przedmiotem działalności Spółki MDI S.A. jest prowadzenie projektów jako generalny wykonawca lub inwestor zastępczy w sektorze budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego, jak również budowy elektrowni wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. MDI S.A. pracuje dla największych światowych i polskich firm energetycznych inwestujących w odnawialne źródła energii.

Zarząd Spółki informuje, działając na podstawie art. 500 § 21 KSH, że plan połączenia jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki http://www.skystone.pl do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia i przekazuje go niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-14Grzegorz SochackiCzłonek Zarządu
2015-12-14Mirosław MarkiewiczCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »