LENTEX (LTX): Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat - raport 9

Raport bieżący nr 9/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka”), mając na uwadze ogłoszone w dniu 17 marca 2020 roku przez Zarząd spółki zależnej "Gamrat” S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat”) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat (dalej "Zaproszenie”), podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zamiarze sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat. Zarząd wskazuje w tym miejscu, iż sprzedaż wskazanego pakietu akcji Gamrat wymaga uzyskania przez Spółkę zgody Rady Nadzorczej stosownie do treści art. 22 ust. 22.2 pkt 6 Statutu Spółki. Wobec powyższego Zarząd niezwłocznie wystąpi do Rady Nadzorczej ze stosownym wnioskiem, a po uzyskaniu decyzji Rady Nadzorczej przekaże ją do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gamrat podjęło w dniu 02 września 2019 roku uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych spółki Gamrat celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki (dalej "Uchwała NWZ”). Na mocy wskazanej Uchwały NWZ walne zgromadzenie upoważniło Zarząd Gamrat do nabycia przez Gamrat nie więcej niż 1.670.886 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 20% kapitału zakładowego Gamrat, za cenę nabycia jednej akcji, która nie może być niższa od ceny nominalnej tj. 8,73 zł oraz nie wyższa niż 22,90 zł. W dniu 06 września 2019 roku Zarząd Gamrat, działając na podstawie udzielonego na mocy Uchwały NWZ upoważnienia, ogłosił Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, na mocy którego nabył następnie 835 443 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuki akcji własnych, stanowiących 10% kapitału zakładowego Gamrat, w tym 785 605 sztuk od Spółki.

Następnie w dniu 17 marca 2020 roku Zarząd Gamrat działając na podstawie udzielonego na mocy Uchwały NWZ upoważnienia, ogłosił kolejne Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gamrat, zgodnie z którym zamierza nabyć do 835 443 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) sztuk akcji własnych, które na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowią 10% kapitału zakładowego Gamrat. Zarząd Gamrat określił oferowaną cenę nabycia jednej akcji Gamrat na kwotę 22,90 zł, czyli maksymalną możliwą w ramach udzielonego upoważnienia. Zgodnie z treścią Zaproszenia okres składania przez akcjonariuszy Gamrat ofert sprzedaży akcji upływa w dniu 31 marca 2020 roku.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze złożenia oferty sprzedaży 835 443 sztuk akcji Gamrat w odpowiedzi na Zaproszenie, pod warunkiem uzyskania wcześniej zgody Rady Nadzorczej Spółki na realizację transakcji. Oferowany pakiet akcji Gamrat stanowi 10% kapitału zakładowego Gamrat. Zarząd wskazuje, że ostateczna ilość akcji Gamrat objęta przedmiotową transakcją zależna będzie od ewentualnej redukcji z uwagi na ilość akcji Gamrat objętych wszystkimi złożonymi ofertami sprzedaży.

Zarząd zwraca uwagę, że ewentualna sprzedaż wskazanego pakietu akcji Gamrat wpisuje się w przyjęty w ramach Przeglądu Opcji Strategicznych model działania strategicznego, który Spółka podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, a który uznał segment włóknin jako kluczowy dla intensyfikacji i zapewnienia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Lentex, a w zakresie pozostałych segmentów operacyjnych Grupy nie wykluczał podejmowania działań zmierzających do ich sprzedaży (w całości lub w części). Jednocześnie sprzedaż przez Spółkę wskazanego pakietu akcji Gamrat nie spowoduje utraty przez Spółkę kontroli nad spółką zależną Gamrat.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »