Reklama

RAFAKO (RFK): Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno.

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. informującego o zawarciu z Tauron Wytwarzanie S.A. umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku ("Kontrakt”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. ujawniającego opóźnioną informację poufną w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 28 lutego 2017 r. przez Zarząd Emitenta decyzji o zawarciu ze spółką Tauron Wytwarzanie S.A. ("Zamawiający”) z siedzibą w Jaworznie aneksu nr 5 do Kontraktu ("Aneks nr 5”) oraz o wyrażeniu w dniu 28 lutego 2017 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zawarcie Aneksu nr 5. Emitent planuje zawrzeć Aneks nr 5 w pierwszej połowie marca br., o zawarciu którego Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Reklama

Na mocy Aneksu nr 5 nastąpi:

1. zwiększenie Ceny Kontraktu Głównego o kwotę 71,05 mln zł netto, powiększoną o podatek VAT (tj. do kwoty 4.470 mln zł), wynikające z konieczności zmiany sposobu posadowienia obiektów bloku na pośrednie oraz obejmuje zlecone obecnie dodatkowo Wykonawcy (Emitentowi oraz Mostostal Warszawa S.A.) wykonanie fundamentu pod V-tą strefę elektrofiltra (EF) i rozbudowę budynku rozdzielni EF. Dodatkowe prace pozwolą Zamawiającemu przystosować w części blok do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT. Zamawiający oraz Tauron Polska Energia S.A. w toku negocjacji częściowo uznali roszczenia finansowe i terminowe Emitenta oraz spółki zależnej E003B7 Sp. z o.o. ("SPV”) związane z powyższymi okolicznościami i protokołami konieczności zmiany za zasadne. Roszczenia wynikające ze zmiany norm projektowych (EUROKODY) nie zostały uznane za zasadne przez Zamawiającego;

2. wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Kontraktu o 8 miesięcy i 5 dni, a podpisanie Protokołu Przejęcia Bloku do Eksploatacji nastąpi w terminie najpóźniej w 67 miesięcy i 5 dni, licząc od daty zawarcia Kontraktu Głównego (listopad 2019 r.);

3. skwitowanie roszczeń wynikających z oceny warunków zastanych na Terenie Budowy oraz proces weryfikacji Dokumentacji Zamawiającego – Wykonawca w osobie Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna oświadczy, że zakończył ocenę warunków zastanych na Terenie Budowy oraz proces weryfikacji Dokumentacji Zamawiającego określonej w Załączniku 14 do Kontraktu przekazanej Wykonawcy (Emitentowi oraz Mostostal Warszawa S.A.) i że nie zgłosił i nie zgłasza dalszych roszczeń w tym zakresie;

4. zrzeczenie się pozostałych roszczeń Emitenta wobec Zamawiającego - strony Kontraktu oświadczyły, że rozliczenia dokonane na podstawie Aneksu nr 5 wyczerpują w pełni ich wzajemne roszczenia przedmiotowo związane z Protokołami Konieczności Zmiany ("PKZ”) i oświadczyły, że z żadnymi dalszymi roszczeniami z tego tytułu nie będą występować. Wykonawca (rozumiany jako Emitent oraz Mostostal Warszawa S.A.) zrzeka się nieodwołalnie i bezwarunkowo wszelkich roszczeń sformułowanych w PKZ, uznając wszelkie roszczenia związane ze zmianą norm technicznych (z tzw. starych Polskich Norm na normy Eurokod), za nienależne co do zasady;

5. wydłużenie o 6 miesięcy w odniesieniu do dyspozycyjności bloku dla bezpośrednich dostaw Emitenta, wydajności maksymalnej trwałej kotła, minimum technicznego bloku i zawartości wolnej wody w spalinach za IOS, poziomu drgań dla budowli oraz o 12 miesięcy w zakresie konstrukcyjno–budowlanym dostaw. Wykonawca (rozumiany jako Emitent oraz Mostostal Warszawa S.A.) zapewni również odpowiednie wydłużenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Wydłużony Okres Gwarancji obejmuje 2 (dwu)- letni okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (podstawowy Okres Gwarancji) oraz wydłużone okresy gwarancji jakości na wymienione wyżej elementy konstrukcyjno-budowlane Bloku i części Bloku;

6. rozszerzenie parametrów gwarantowanych typu B dla określonych części Bloku.

Pozostałe istotne warunki Kontraktu nie zostały zmienione.

Obecne zaawansowanie projektu to 31,8%. Aktualnie trwa montaż części technologicznej kotła oraz montaż konstrukcji stalowych budynków głównych. Kontynuowane są prace żelbetowe budynku rozdzielni elektrycznej i wznoszenia chłodni kominowej oraz roboty budowlane w budynku nawy elektrycznej i pompowni wody chłodzącej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-28Agnieszka Wasilewska-Semail Prezes Zarządu
2017-02-28Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »