Reklama

OPTEAM (OPM): Podjęcie przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. decyzji o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 04.11.2016 r. Zarząd OPTeam S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14.11.2016 r. powziął informację, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie Statutu Spółki podjęła decyzję o wyrażaniu zgody na wypłatę akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1,71 złotych (słownie: jeden złotych 71/100 groszy) za jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 12 482 428,86 złotych (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 86/100 groszy). Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Reklama

Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wynosi: 7299666.

Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2015;

2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w półrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 25.047.186,24 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 24/100 groszy).

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki), a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Podstawa prawna:

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-14Wacław SzaryPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »