Reklama

BACD (BAC): Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki AURUM S.A. (dawniej: INVENTUM TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 10 marca 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 01/03/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Reklama

Powyższa Uchwała Zarządu Spółki została podjęta w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, na podstawie § 8a Statutu, zgodnie z którym w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie przekraczającą 2.370.000 złotych. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 316.618,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych), z kwoty 3.166.200,00 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) do kwoty 3.482.818,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych) poprzez emisję 158.309 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 2,00 zł (dwa złote) za jedna akcję serii E.

4. Akcje nowej emisji serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Akcje nowej emisji serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 roku, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku.

6. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności skieruje ofertę objęcia akcji indywidualnym inwestorom oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii E.

8. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

9. Akcje nowej emisji serii E będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego w §8a Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą nr 02/02/2015 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 lutego 2015 roku po przedstawieniu przez Zarząd Radzie Nadzorczej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji, Zarząd Spółki postanowił o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Ponadto zgodnie z treścią uchwały zmieniona została treść §8 Statutu, któremu nadano nowe następujące brzmienie: "

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.482.818,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 1.741.409 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda w tym:

a.639.900 (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A,

b.533.250 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,

c.319.950 (trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C,

d.90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D,

e.158.309 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.

Zgodnie z treścią upoważnienia zawartego w §2, uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 października 2014 r., Zarząd Spółki będzie się ubiegał o dopuszczenia akcji Spółki serii E do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-11Jan KaraszewskiPrezes Zarządu
2015-03-11Izabela KaraszewskaProkurent

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »