Reklama

GRUPAREC (GRC): Podjęcie przez zarząd spółki zależnej Emitenta decyzji o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnego dodatku do mieszanek mineralno-asfaltowych

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r. zarząd spółki Recykl Organizacja Odzysku S.A. ("Spółka zależna”) podjął decyzję o zawarciu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ("Instytucja pośrednicząca”) umowy o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnego dodatku stabilizującego do mieszanek mineralno-asfaltowych pozyskiwanego w drodze recyklingu zużytych opon o unikatowej charakterystyce spływności, poprawiającego jakość asfaltowych nawierzchni drogowych” ("Projekt”), w ramach Poddziałania 3.2.1 "Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Reklama

Umowa określa zasady udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania realizacji Projektu oraz prawa i obowiązki stron związane z jego realizacją. W ramach Projektu w latach 2018-2020 wybudowany zostanie w Chełmie w woj. lubelskim nowy zakład o pow. 7,2 tys. m2, obejmujący między innymi halę produkcyjną oraz laboratorium. Zakład zostanie wyposażony m.in. w linię do recyklingu, linię do produkcji dodatków mineralno-asfaltowych, w oparciu o innowacyjną technologię udoskonalenia właściwości kordu tekstylnego oraz inne urządzenia niezbędne w procesie produkcji. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 33.330.000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 19.998.000 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych Projektu.

Okres obowiązywania umowy trwa od dnia podpisania przez obie strony umowy do dnia wykonania przez obie strony umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym wynikających z zasady trwałości Projektu. Okres trwałości Projektu wynosi 3 lata od dnia zakończenia jego realizacji. Warunkami rozwiązującymi umowy są: niezłożenie w Instytucji Pośredniczącej do dnia 14 kwietnia 2018 r. sprawozdania finansowego za rok 2017, a do dnia 9 lipca 2018 r. formularza "analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę. Wskazane terminy mogą zostać wydłużone przez Instytucję Pośredniczącą o okres do 90 dni.

Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem przyczyny, przy czym w przypadku Instytucji Pośredniczącej podstawą wypowiedzenia może być wyłącznie jedna z przyczyn wymienionych w umowie, związana z jej nienależytym wykonaniem przez Spółkę zależną. Rozwiązanie umowy skutkuje obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco z klauzulą "nie na zlecenie”, który zostanie zwrócony Emitentowi po upływie okresu trwałości Projektu.

Postanowienia umowy o dofinansowanie nie odbiegają standardowych stosowanych w tego typu umowach.

Możliwość realizacji Projektu, w oparciu o umowę z PARP-em, Zarząd Emitenta ocenia jako "krok milowy” w rozwoju Grupy Recykl. Nowy zakład produkcyjny będzie jednym z najnowocześniejszych w Europie i na świecie zakładów produkujących granulat gumowy oraz dodatki do mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto poszerzenie oferty o nowe rodzaje produktów istotnie podwyższy udział wyrobów pozwalających na uzyskiwanie wyższej marży w ogólnej wielkości sprzedaży, a znaczne zwiększenie skali działalności wpłynie korzystnie na tempo rozwoju i potencjał Spółki zależnej. Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania, jak również cel Projektu oraz skutki jego realizacji, Emitent ocenia, iż zawarcie umowy o dofinansowanie będzie miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej Spółki zależnej oraz potencjału całej grupy kapitałowej Emitenta. W konsekwencji Zarząd Emitenta uznał, że informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie może mieć wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-21Roman StachowiakPrezes Zarządu
2018-02-21Maciej JasiewiczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »