Reklama

UNIBEP (UNI): Podjęcie przez Zarząd UNIBEP S.A. uchwały w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. UNIBEP S.A. (Spółka) informuje że w dniu 20 stycznia 2017 r. Zarząd UNIBEP S.A. podjął uchwałę w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (Akcje Własne).

Poniżej zamieszczono informację na temat najistotniejszych warunków nabywania Akcji Własnych:

1. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, realizowanych w drodze oferty lub ofert zakupu Akcji Własnych, które w każdym przypadku nie będą stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego (Oferta);

Reklama

2. Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych publicznego ogłoszenia warunków Oferty w formie raportu bieżącego, na stronie internetowej Spółki: http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej;

3. każdorazowo przed ogłoszeniem Ofert, Zarząd określi w drodze uchwały warunki, terminy i zasady przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji Własnych;

4. każdorazowo przed ogłoszeniem Ofert, Zarząd Spółki określi cenę nabycia jednej Akcji Własnej, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia Ofert przez Spółkę oraz z zachowaniem następujących warunków:

a) cena nabycia Akcji Własnych nie może być niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki notowanych na rynku regulowanym z ostatnich 3 miesięcy ustaloną przed dniem ogłoszenia Oferty, przy czym za średnia cenę rynkową uważa się ceną będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu (Cena Nabycia);

b) Cena Nabycia Akcji Własnych może zostać powiększona o premię ustaloną według uznania Zarządu z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia Oferty, przy czym premia ta nie może być wyższa niż 5% Ceny Nabycia;

c) Cena Nabycia Akcji Własnych w ramach Oferty będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

d) podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji w ramach Oferty będą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami Akcji Własnych Spółki, a nabycie Akcji Własnych zostanie przeprowadzone z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;

e) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na Ofertę Spółki będzie wyższa niż łączna liczbą Akcji Własnych określona przez Spółkę w Ofercie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Ofercie, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;

f) w przypadku gdy zastosowanie zasady określonej w punkcie e) powyżej, nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Ofercie, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższej opisanego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w Ofercie, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej;

5. Łączna liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w celu umorzenia na podstawie niniejszej uchwały nie przekroczy 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji Spółki;

6. Łączna kwota, za którą Akcje Własne będą nabywane, wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) złotych;

7. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego;

8. Oferty mogą być kierowane do akcjonariuszy wielokrotnie aż do momentu wyczerpania wskazanej powyżej kwoty skupu Akcji Własnych;

9. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć w każdym czasie nabywanie Akcji Własnych wedle własnego uznania, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych, (iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej uchwały - przed wyczerpaniem kwoty skupu Akcji Własnych, o której mowa powyżej;

10. Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki przeprowadzenie pierwszej Oferty nabycia Akcji Własnych odbędzie się według następującego harmonogramu:

a) termin ogłoszenia Oferty: 23 stycznia 2017 r.,

b) termin rozpoczęcia przyjmowania od akcjonariuszy ofert sprzedaży Akcji Własnych: 24 stycznia 2017 r.,

c) termin zakończenia przyjmowania od akcjonariuszy ofert sprzedaży Akcji Własnych: 30 stycznia 2017 r.,

d) przewidywany termin transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Własnych: 7 lutego 2017 r.

Cena nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej Oferty, o której mowa powyżej, została ustalona przez Zarząd Spółki na 10,72 zł (słownie: dziesięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) na jedną Akcję Własną.

.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-01-20Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »