Reklama

GIGROUP (GIG): Podjęcie przez Zarząd Work Service S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji Spółki serii U. - raport 53

Raport bieżący nr 53/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”, "Spółka”) w nawiązaniu do uchwały nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji ("Uchwała NWZA”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2016 z dnia 18 maja 2016 r.- informuje, że w dniu 30 września 2016 r., Zarząd Spółki, podjął uchwałę nr 1/2016 w sprawie emisji obligacji serii U ("Uchwała Emisyjna”). Uchwała Emisyjna została podjęta w wykonaniu Uchwały NWZA, w ramach realizacji ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000,00 złotych.

Reklama

Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki, postanowił wyemitować, w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów, zabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela serii U o oprocentowaniu zmiennym, w liczbie do 100.000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 złotych ("Obligacje”). Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej.

Celem emisji Obligacji jest refinansowanie zadłużenia finansowego Spółki wynikającego z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii Q, R i S.

Zarząd Spółki nie określił progu dojścia emisji do skutku.

Odsetki płatne będą od dnia emisji Obligacji co sześć miesięcy na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest sześciomiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 6M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego plus marża na poziomie 350punktów bazowych (3,5% punkty procentowe).

Dzień emisji Obligacji został wyznaczony na 3 października 2016 r.

Przydział obligacji na rzecz inwestora nastąpi pod warunkiem złożenia przez inwestora oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia przez inwestora ceny emisyjnej za Obligacje w terminie i w sposób wskazany w propozycji nabycia Obligacji.

Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, tj. 3 października 2018 r. Jeżeli wystąpi zmiana kontroli opisana w warunkach emisji ("Zmiana Kontroli”): (i) Obligatariusz będzie miał prawo do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich posiadanych przez tego obligatariusza Obligacji w dniu przypadającym 60 dni po dniu ogłoszenia przez Emitenta, że nastąpiła Zmiana Kontroli lub (ii) Emitent może wykupić wszystkie wyemitowane i niewykupione Obligacje w dniu przypadającym 60 dni po dniu ogłoszenia przez Emitenta, że nastąpiła Zmiana Kontroli. Poza tym, Obligacje mogą podlegać natychmiastowemu wykupowi w razie wystąpienia zdarzeń określonych w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz wcześniejszemu wykupowi w sytuacji zgłoszenia przez obligatariusza zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia zdarzenia stanowiącego określony w warunkach emisji przypadek naruszenia.

Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach prowadzonej przez mBank S.A., a następnie przeniesione do systemu rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje serii U zostaną zabezpieczone wekslem własnym in blanco wystawionym przez Emitenta, zastawem rejestrowym na wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałach w kapitale zakładowym IT Kontrakt sp. z o.o., zastawami rejestrowymi na 9.000.000 sztuk akcji Work Service S.A. posiadanych przez Tomasza Misiaka, Tomasza Hanczarka, ProLogics LLP oraz WorkSource Investments S à r.l. oraz zastawem rejestrowym na znaku towarowym IT Kontrakt należącym do IT Kontrakt sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta. Z tytułu wierzytelności wynikającej z weksla własnego, Emitent złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do maksymalnej kwoty wynoszącej 120 procent wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje nie są obligacjami przychodowymi.

Podstawa prawna:

1. art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-30Maciej WituckiPrezes Zarządu
2016-09-30Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »