Reklama

CNT (CNT): Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, iż w dniu 6 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, o poniższej treści:

Reklama

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia:

1) Wyrazić zgodę i upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, stanowiących nie więcej niż 6,49% kapitału zakładowego Spółki, tj. 590.000 akcji o wartości nominalnej 4,- złote każda ("Akcje Własne”) z zastrzeżeniem, że nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami:

a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi od dnia 12 czerwca 2019 roku i trwać będzie nie dłużej niż do dnia 27 czerwca 2019 roku ("Okres nabywania akcji”),

b) Wynagrodzenie za Akcje Własne zostanie wypłacone z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lub innej kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, przy czym łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 8.850.000,- złotych,

c) Akcje Własne nabywane będą poza rynkiem regulowanym w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych, skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki ("Oferta Skupu”),

d) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej,

e) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

2) Cena nabycia jednej Akcji Własnej w Ofercie Skupu będzie jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy i wyniesie 15,- złotych za 1 Akcję Własną.

3) Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji Spółki w ramach Oferty Skupu zostanie skierowane do Akcjonariuszy w sposób ogólnie dostępny w szczególności za pośrednictwem strony internetowej.

4) W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po upływie Okresu nabywania akcji, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych i zmiany Statutu Spółki.

§2

1) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu Akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w szczególności każdy akcjonariusz w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji będzie mógł złożyć ofertę zbycia wszystkich przysługujących mu akcji Spółki. W przypadku kiedy liczba akcji zaoferowanych przez Akcjonariuszy będzie wyższa niż liczba akcji w Ofercie Skupu, nabycie Akcji Własnych nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji zgłoszonych ofert i po zaokrągleniu liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej.

2) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »