PEKAES (PEK): Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA odbyte w dniu 18 maja 2010 roku podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej PEKAES SA na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady:

Reklama

- Pana Roberta Końskiego,

- Pana Jarosława Srokę,

- Pana Jacka Kiełczewskiego,

- Pana Krzysztofa Rutkowskiego,

- Pana Pawła Borysa,

- Pana Przemysława Schmidta,

- Pana Krzysztofa Gerulę.

Poniżej życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Robert Koński:

Rocznik 1966. Absolwent John F. Kennedy School of Government (MPA) Uniwersytetu Harvarda oraz Uniwersytetu Tufts (BA) w Stanach Zjednoczonych. Od stycznia 2010 roku Prezes Zarządu KH Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Powołany na Członka Zarządu, Chief Operating Officer Kulczyk Holding S.A. w czerwcu 2008 roku. Przez poprzedzające sześć lat związany z Euronet Worldwide, Inc., najpierw jako szef na Polskę, następnie Dyrektor Regionalny. Wcześniej zajmował stanowisko partnera Amrop Hever Group (firma z branży executive search), konsultanta w Egon Zehnder International pracował również jako Fixed Income Manager w IB Austria Securities S.A. W latach 1990 - 1995 jako doradca Ministra Finansów (od Leszka Balcerowicza do Grzegorza Kołodki) pracował przy transformacji i restrukturyzacji polskiego sektora usług finansowych, był również członkiem zespołu negocjującego porozumienie z Klubem Londyńskim. Zasiada w Radzie Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, jest Wiceprezesem Klubu Harvarda w Polsce oraz członkiem polskiej filii Young Presidents’ Organization (YPO). Przewodniczący Rady Nadzorczej POCH S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Family Finance S.A. Języki obce: angielski. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jarosław Sroka:

Urodzony w 1969 roku. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także w międzynarodowej szkole liderów biznesu IESE Business School przy Uniwersytecie Navarra w Barcelonie oraz w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie. Współtworzył rynek nowoczesnych mediów biznesowych w Polsce. Wieloletni dziennikarz, redaktor naczelny wiodących polskich gazet gospodarczych. Menedżer rynku mediów, publicysta telewizyjny, gospodarz międzynarodowych konferencji i seminariów. Od października 2007 roku dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i relacji międzynarodowych Kulczyk Holding SA. W latach 2005-2007 związany z "Gazetą Prawną", początkowo jako I zastępca, a następnie od 1 listopada 2005 roku redaktor naczelny. W latach 2004-2005 był redaktorem naczelnym tygodnika "Newsweek Polska". W latach 1996-2004 współtwórca dziennika gospodarczego "Puls Biznesu", jego I zastępca, a następnie, przez pięć lat, redaktor naczelny. Odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie odświeżonej makiety pisma wyróżnionej w 2003 roku tytułem "najlepiej zaprojektowanego dziennika świata". W 2001 roku gazeta otrzymała tytuł "Ogólnopolskiego Dziennika Roku". W latach 1991-1996 był redaktorem oraz publicystą "Gazety Bankowej", w latach 1990-1991 komentatorem parlamentarnym dziennika "Nowa Europa". W 1990 roku odbył również staż w największym belgijskim dzienniku "Le Soir". Stały komentator ekonomiczny Radia PIN i radiowej Trójki. Przez trzy lata współtworzył i prowadził cykliczny program ekonomiczny "Puls, Biznes i Giełda" na antenie telewizji Polsat. W 2003 roku wyróżniony przez czasopismo "Media i Marketing Polska" tytułem "Redaktor Naczelny Roku". Jest członkiem Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia Przychodnia. Języki obce: angielski, francuski, rosyjski. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jacek Kiełczewski:

Urodzony w 1978 roku. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na University of California, Los Angeles.

Zatrudniony w Kulczyk Holding SA od 2008 roku. W latach 2004-2008 pracował w Sovereign Capital SA gdzie był zaangażowany w realizację licznych projektów obejmujących restrukturyzację finansową i operacyjną przedsiębiorstw. Wcześniej przez 2 lata pracował w sektorze nieruchomości w USA. W Kulczyk Holding zajmuje stanowisko Kierownika Projektów i nadzoruje przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury i logistyki. Odpowiada za analizę inwestycji oraz nadzór nad skutecznym przeprowadzeniem transakcji. Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej De Point SA, spółki zależnej Emitenta.

Język obcy: angielski.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Krzysztof Rutkowski:

Absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego SGH (dawniej SGPiS). Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Katedry Logistyki SGH od 1992 r. Wykładowca Community of European Management Schools oraz Adjunct Professor University of Minnesota. Autor ponad 100 prac naukowych z dziedziny transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Przedstawiciel Polski w licznych międzynarodowych logistycznych gremiach eksperckich oraz niezależny ekspert i doradca wielu instytucji oraz firm krajowych i zagranicznych w dziedzinie zarządzania, szczególnie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. W latach 1993-1996 Prorektor Szkoły Głównej Handlowej ds. badań i współpracy z zagranicą, w latach 1995-1996 Członek Zarządu Community of European Management Schools. W okresie 1999-2002 Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego, a w latach 1998-2003 Członek Komitetu ds. Badań i Rozwoju Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Od 2003 r. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki. Specjalizacja: logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka międzynarodowa i globalna, logistyka a nowoczesne koncepcje zarządzania, nowoczesne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, sieci wirtualne oraz polityka lotnicza i morska. Znajomość języków obcych: angielski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Borys:

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Międzynarodowe Rynki Finansowe. W latach 2001 - 2005 pracownik Katedry Rynków Kapitałowych SGH, gdzie prowadzi badania i pracę nad doktoratem z zakresu finansów. Autor publikacji prasowych i artykułów na temat rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych i procesu konwergencji ekonomicznej. Uczestnik profesjonalnych kursów oraz programów z zakresu finansów i inwestycji. Od sierpnia 2005 roku Dyrektor Inwestycyjny, a od lutego 2007 Wiceprezes Zarządu w AKJ Capital SA. odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe w spółki z różnych sektorów gospodarki. Do jego kompetencji należy nadzór nad procesem inwestycyjnym, obejmującym analizę i selekcję projektów inwestycyjnych, opracowanie założeń projektu inwestycyjnego, optymalizację struktury finansowania oraz koordynację realizacji projektów inwestycyjnych typu private equity. Jest także odpowiedzialny za ład i nadzór korporacyjny w spółkach z portfela inwestycyjnego. W latach 2001 - 2005 pełnił funkcję analityka finansowego i zarządzającego funduszami inwestycyjnymi akcji w DWS Polska TFI SA i Deutsche Asset Management SA z Grupy Deutsche Bank, zarządzając funduszami inwestycyjnymi akcji, w tym bezpośrednio aktywami o wartości 800 mln zł. Od 2003 roku do lipca 2005 roku pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Inwestycyjnego, a następnie funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji w DWS Polska TFI SA, będąc odpowiedzialnym za inwestycje aktywów o wartości 2 mld zł, zgromadzonych w 14 funduszach inwestycyjnych. W latach 2002 - 2003 odpowiedzialny także za zarządzanie produktami w DWS Polska TFI SA, w tym wprowadzenie z sukcesem na rynek dwóch funduszy inwestycyjnych. Przed 2001 rokiem zatrudniony na stanowisku analityka finansowego w Erste Bank, gdzie był odpowiedzialny za analizę i wycenę przedsiębiorstw, pierwsze oferty publiczne oraz analizy gospodarcze. Dodatkowo od 2004 roku członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW w Warszawie. W 2002 roku ekspert McKinsey & Company w zakresie projektu "Success Plan", obejmujący nadzór i doradztwo przy tworzeniu strategii i biznes planu dla wybranych przedsiębiorstw. W 2002 roku wizytujący wykładowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Języki obce: j.angielski, j.niemiecki. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Przemysław Aleksander Schmidt:

(ur. 1962) - Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON DM SA, najstarszego domu maklerskiego w Polsce. W latach 1997-2000, Senior Vice President (Business Development), General Counsel and Secretary spółki @Entertainment, Inc. największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej, oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie był Prezesem Wizji TV. W latach 1995-96, dyrektor polskich operacji MeesPierson, firmy z grupy ABN AMRO zajmującej się bankowością inwestycyjną. Rozpoczął karierę jako st. asystent w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego na Uniwestytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1987-92) oraz jako radca prawny w nowo utworzonej kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (1990-95). Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-92). Uczestniczył w programach podyplomowych na Georgetown University, Leiden University oraz TMC Asser Institute (Asser College Europe). Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów (2007-09) międzynarodowej organizacji Young Presidents"�� Organization. Członek rad nadzorczych szeregu spółek publicznych i organizacji; obecnie w radach nadzorczych (komitety audytu) AmRest SE, Sygnity SA oraz Fundacji Wspólna Droga - United Way Poland.

Krzysztof Gerula:

Urodzony w 1944 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Afrykanistyczne. Od lipca 2008 pracuje w KG Doradztwo Gospodarcze, od tego samego roku jest także Audytorem Wewnętrznym UFTAA (United Federation of Travel Agents’ Associations) w Monaco. W latach 1991 - 2008 był I Wiceprezesem Zarządu w Orbis SA. Od 2004 roku odpowiadał za sprawy prawne i korporacyjne, relacje inwestorskie i PR korporacyjny oraz za zarządzanie ryzykiem. Od 1991 roku w Orbis SA odpowiadał za globalny marketing i sprzedaż, restrukturyzację i prywatyzację (IPO) oraz za szkolenie na szczeblu centralnym. W latach 1984-1991 był Zastępcą Dyrektora Naczelnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Orbis. Zajmował się wówczas wyjazdową i przyjazdową turystyką zagraniczną, szkoleniami kadry i pracowników, jak również sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi. Odpowiadał także za pion marketingu i sprzedaży. Od 1978 związany był ze Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu. W zakresie Jego obowiązków znajdowała się promocja turystyczna Polski we Francji i Hiszpanii oraz współpraca z francuskimi i hiszpańskimi biurami. W latach 1972-1978 współpracował z Polskim Biurem Podróży Orbis jako Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za turystykę wyjazdową i przyjazdową, sprzedaż i marketing. Od 1966 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora w Studenckim Biurze Podróży Almatur.

Inna działalność biznesowa: 1991-2003 członek Rady Nadzorczej Polcard SA, 1993 - Przewodniczący Rady Nadzorczej PBP Orbis sp. z o.o.- Orbis Ravel, 2003-2008 członek Rady Nadzorczej Hekon SA, 2005-2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, 2009- członek Rady Nadzorczej Naftobudowa SA.

Działalność Zagraniczna: 1968-1972 członek Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży), 1989-1997 Wiceprezydent UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży), 1991-1995 członek Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka Konferencja Turystyczna), 1991-1994 przedstawiciel PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA, 1997-2002 przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC.

Inna działalność: 1989-1997 V-Przewodniczący PIT, 2003-2006 Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, 2003-2007 członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli, 2001-2005 wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie, 2005- Wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Języki obce: angielski - biegła, francuski - biegła, rosyjski - dobra, niemiecki - podstawowa,

polski - język ojczysty.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki PEKAES SA w żadnej formie.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Jacek Machocki - Prezes Zarządu
Małgorzata adamska - Członek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »