Reklama

PETROLINV (OIL): Podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów uprawniających do nabycia akcji oraz emisji Akcji Serii U w wykonaniu praw z tych warrantów

Raport bieżący nr 109/2009
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 listopada 2009 roku, Zarząd Spółki, w związku z otrzymanymi wezwaniami do zaoferowania akcji złożonymi przez PROKOM Investments S.A. oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 108/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, podjął uchwałę o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji ("Warranty"), oraz - w wyniku wykonania praw z Warrantów - uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 25.036.280 złotych poprzez emisję 2.503.628 akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 10 złotych każda ("Akcje Serii U") i cenie emisyjnej 35,3415 złotych (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

W interesie Spółki oraz z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowi akcjonariusze pozbawieni zostali w całości prawa poboru Akcji Serii U. Akcje Serii U zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej posiadaczom Warrantów, którzy w ich wykonaniu złożyli zapisy na akcje Spółki, tj. PROKOM Investments S.A., w liczbie 2.166.212 Akcji Serii U, oraz Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., w liczbie 337.416 Akcji Serii U. Umowy objęcia Akcji Serii U zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2009 roku. Wpłaty na Akcje Serii U w pełnej wysokości zostaną dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności Spółki oraz subskrybentów przed dniem zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, w terminie i w sposób określony w umowach objęcia Akcji Serii U. Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Akcje Serii U mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zarząd uzyskał zgody Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej niezbędne w związku z emisją Warrantów oraz Akcji Serii U w dniu 30 listopada 2009 roku.

Zarząd Spółki wystąpi z wnioskiem o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu regulowanego, w związku z czym Akcje Serii U zostaną zdematerializowane, a ponadto Zarząd Spółki zawrze odpowiednią umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała w sprawie emisji Akcji Serii U przewiduje również, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 190.229.710 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

11. 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

12. 300.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

13. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

14. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

15. 1.453.571 akcji serii T na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 215.265.990 złotych i dzieli się na:

1. 5.286.000 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

2. 528.600 akcji serii B na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

3. 58.402 akcje serii C na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

4. 290.474 akcje serii D na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

5. 184.616 akcji serii F na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

6. 2.613.163 akcje serii G na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

7. 447.942 akcje serii H na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

8. 599.212 akcji serii K na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

9. 2.100.000 akcji serii L na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

10. 730.000 akcji serii M na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

11. 1.052.000 akcji serii N na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

12. 300.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

13. 2.778.991 akcji serii Q na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

14. 600.000 akcji serii R na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

15. 1.453.571 akcji serii T na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych,

16. 2.503.628 akcji serii U na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."
Paweł Gricuk - Prezes Zarządu
Marcin Balicki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | tych | Raport bieżący | Petrolinvest SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »