Reklama

MSXRESOUR (MSX): Podjęcie uchwał Zarządu Spółki zależnej od Emitenta w przedmiocie emisji obligacji na okaziciela serii A oraz w przedmiocie przydzielenia i wydania obligacji - raport 37

Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że Zarząd Spółki zależnej od Emitenta - Spółka pod firmą Mostostal - Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000048332 w dniu 29 czerwca 2012 roku podjął następujące uchwały:

Reklama

- uchwałę nr 3/2012 w sprawie emisji Obligacji na okaziciela serii A.

Zarząd Spółki zależnej od Emitenta działając na podstawie art. 2 pkt 1. Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku podjął decyzję o emisji 122.881 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden) Obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.288.100,00 (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100) serii A o numerach od 1 do 122.881 (dalej: "Obligacje").

Emisja Obligacji następuje w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana do oznaczonego adresata.

Emisja Obligacji dokonywana jest na następujących warunkach:

1.Cel emisji: cele emisji nie zostały określone;

2.Rodzaj emitowanych Obligacji - Obligacje serii A;

3.Wielkość emisji - 122.881 Obligacji;

4.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 PLN (sto złotych 00/100) - cena emisyjna równa jest wartości nominalnej;

5.Cena emisyjna jednej Obligacji - 100,00 PLN (sto złotych 00/100);

6.Warunki wykupu: wykup Obligacji nastąpi 29 marca 2013 roku z możliwością wcześniejszego wykupu;

7.Warunki oprocentowania: 12 % w skali roku (365 dni) - wypłata oprocentowania nastąpi wraz z wykupem Obligacji;

8.Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia - Obligacje są niezabezpieczone;

9.Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia - saldo zobowiązań na dzień 31 marca 2012 roku wynosi 6.065.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Emitent nie planuje zaciągania nowych znaczących zobowiązań;

10.Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z Obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone - nie dotyczy;

11.Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne - nie dotyczy.

- uchwałę nr 4/2012 w sprawie przydzielenia i wydania Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.288.100,00 (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100), serii A o numerach od 1 do 122.881.

Zarząd Spółki zależnej od Emitenta Spółka Mostostal - Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umową Spółki, uzyskał zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiotowej sprawie.
Agnieszka Jankowska - Członek Zarządu
Dariusz Leszek Demidziuk - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »