Reklama

GINOROSSI (GRI): Podjęcie uchwały przez Zarząd Gino Rossi S.A. w sprawie emisji obligacji oraz zatwierdzenia warunków emisji obligacji. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013, Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka”) informuje

Reklama

o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w dniu 25 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji serii A oraz zatwierdzenia warunków emisji obligacji serii A ("Uchwała”). Uchwała została podjęta w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do kwoty nie więcej niż 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych ("Program”).

Na mocy Uchwały Zarząd Spółki, postanowił wyemitować obligacje, zwykłe, korporacyjne ("Obligacje”) w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, na następujących warunkach:

1. Seria - A;

2. Numery Obligacji - od 1 do 20.000;

3. Wartość nominalna jednej Obligacji - 1.000 złotych;

4. Liczba Obligacji - 20.000;

5. Łączna wartość nominalna Obligacji - 20.000.000 złotych ;

6. Dzień Emisji - 26.06.2013 r.;

7. Dni Płatności Odsetek - 26.12.2013, 26.06.2014 r., 26.12.2014 r., 26.06.2015 r.;

8. Marża - 6,75%;

9. Stopa Bazowa - WIBOR;

10. Długość depozytu do ustalania Stopy Bazowej -6 miesięcy;

11. Dzień Wykupu - 26.06.2015 r. lub dzień wcześniejszego wykupu na żądanie obligatariuszy lub w ramach Opcji Call;

12. Banki Referencyjne - Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;

13. Premia przy Opcji Call - 3%.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, prawa z nich powstaną z chwilą ich zapisania w ewidencji prowadzonej przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Celem emisji Obligacji jest: pozyskanie środków finansowych na spłatę całości albo części zadłużenia Spółki wobec wszystkich albo wybranych banków: (i) Alior Bank S.A., (ii) Bank DnB NORD Polska S.A., (iii) Bank Polska Kasa Opieki S.A., (iv) ING Bank Śląski S.A.

Emisja Obligacji dojdzie do skutku w przypadku objęcia i opłacenia 12.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł.

Zabezpieczeniem Obligacji na datę emisji będzie: (i) poręczenie przez Simple Creative Products S.A. do wysokości 52.500.000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) złotych oraz zastaw zwykły na (i) akcjach Simple Creative Products S.A. ustanowiony przez Spółką oraz (ii) na prawie ochronnym do znaku towarowego "Simple Creative Products” ustanowiony przez Simple Creative Products S.A., spółkę zależną od Spółki, który wygaśnie z dniem ustanowienia zastawów rejestrowych na ww. prawach.

Wycena przedmiotu powyższych zastawów rejestrowych przez uprawnionego biegłego została przez Spółkę przedstawiona w raporcie bieżącym nr 23/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu tj. 26 czerwca 2015 roku lub odpowiednio wcześniej w wypadku: (i) wystąpienia jakiegokolwiek przypadku naruszenia kiedy to którykolwiek z obligatariuszy zażąda wcześniejszego wykupu Obligacji, (ii) bądź też w przypadku wcześniejszego dobrowolnego wykupu na żądanie Spółki (Opcja Call), który może nastąpić wyłącznie w dniu płatności odsetek za II okres odsetkowy, po cenie równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki narosłe do dnia wykupu oraz o premię.

W przypadku gdy wartość zabezpieczenia spadnie poniżej 150 % bądź zostanie przekroczony przez Spółkę lub Simple Creative Products S.A. wskaźnik zadłużenia, oprocentowanie Obligacji ulegnie zwiększeniu.

Dodatkowo, zgodnie z Uchwałą, Obligacje mogą po dniu emisji (nie wcześniej jednak niż po prawomocnym wpisaniu do rejestru zastawów na rzecz administratora zastawu, zastawów rejestrowych będących zabezpieczeniem Obligacji oraz zrealizowaniu celu emisji) zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz wprowadzone do obrotu

i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosi: 77.200.889,19 PLN.

Perspektywy Spółki do czasu wykupu Obligacji: zadłużenie będzie kształtować się na poziomie bezpiecznym, które umożliwia regulowanie wszystkich zobowiązań emitenta; cykl rotacji zobowiązań pozostanie na obecnym poziomie; wskaźnik długu netto nie przekroczy w kolejnych latach 3,5 x skonsolidowana EBITDA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2013-06-26Grzegorz KoryciakWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: uchwały | gino rossi

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »