Reklama

WOLAINFO (WIN): Podjęcie uchwały przez Zarząd o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego - raport 36

Raport bieżący nr 36/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Wola Info S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 roku Zarząd Spółki na podstawie uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjął następującą uchwałę:

Uchwała nr 2010/06/24

Zarządu WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrybcji prywatnej emisji nowych akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Reklama

Działając na podstawie § 5 ust 14 i 15 Statutu Spółki oraz art. 444 w zw. z art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 447 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 2010/06/24/2 z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty 3.556.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), to jest o 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) sztuk akcji serii "J".

3.Wszystkie akcje serii "J" będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane Devoteam SA z siedzibą we Francji, 92300 Levallois-Perret, rue Anatole 73.

4.Każda akcja serii "J" ma wartość nominalną 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

5.Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji serii "J" wynosi 2 zł (dwa złote).

6.Umowa o objęciu akcji, o której mowa w art. 431 §2 ust. 1 ksh zawarta zostanie do dnia 30 czerwca 2010 roku.

7. Akcje serii "J" zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

8.W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii "J" w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

9.Akcje serii "J" będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. § 8 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 3.556.000,00 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), i dzieli się na 7.112.000 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Akcje w kapitale zakładowym oznaczone są w następujący sposób:

a) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako akcje serii "A" o numerach kolejnych od 0001 do 300.000,

b) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako akcje serii "B" o numerach kolejnych od 0001 do 300.000,

c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako akcje serii "C" o numerach kolejnych od 0001 do 200.000,

d) 1.208.250 (jeden milion dwieście osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako seria "E" o numerach kolejnych od 00001 do 1.208.250,

e) 211.750 (dwieście jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako seria "F" o numerach kolejnych od 0001 do 211.750,

f) 136.000 (sto trzydzieści sześć tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako seria "G" o numerach kolejnych od 0001do 136.000,

g) 2.356.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako seria "H" o numerach kolejnych od 0000001 do 2.356.000,

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako seria "I" o numerach kolejnych od 000001 do 900.000.

i) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje zwykłe, na okaziciela, oznaczone jako seria "J" o numerach kolejnych od 000001 do 1.500.000."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:

W chwili obecnej w Spółce występuje zapotrzebowanie na bieżący kapitał obrotowy. Wobec trudnych warunków rynkowych uzasadniających przypuszczenie, iż emisja akcji z zachowaniem prawa poboru nie umożliwiłaby pozyskania przez Spółkę wystarczających środków, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwia pozyskanie nowego, zewnętrznego inwestora, którego inwestycja w spółkę, pozwoli na zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki oraz umożliwia skorzystanie z doświadczeń branżowych i rozwiązań technologicznych posiadanych przez Devoteam SA.
Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Spółki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »