Reklama

TORPOL (TOR): Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A - raport 22

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 lipca 2015 r. po uzyskaniu akceptacji ze strony Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie emisji obligacji Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A.

Na podstawie uchwały, o której powyżej, Spółka wyemituje nie mniej niż 30.000 i nie więcej niż 40.000 obligacji serii A, o wartości nominalnej 1 tys. PLN każda i o łącznej wartości nie niższej niż 30 mln PLN i nie wyższej niż 40 mln PLN.

Reklama

Poniżej zamieszczono informacje nt. obligacji serii A (Obligacje), których wartość nominalna

w przypadku dojścia emisji do skutku, przekraczać będzie wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Obligacje będą obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi, na okaziciela i zostaną wyemitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Ustawa o obligacja). Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, gdy dojdzie do subskrypcji co najmniej 30.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 30 mln PLN. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne.

Cel emisji nie zostanie określony w rozumieniu Ustawy o obligacjach. Pozyskane środki z tytułu emisji Obligacji zostaną natomiast przeznaczone na zamianę części krótkoterminowego finansowania kredytowego na długoterminowe finansowanie dłużne, co umożliwi zwolnienie części zabezpieczeń na majątku trwałym Spółki oraz na pozyskanie środków na finansowanie kapitału obrotowego pod oczekiwane projekty inwestycyjne w Polsce i w Norwegii. W perspektywie okresu wymagalności Obligacji Emitent nie przewiduje pogorszenia się zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

Oprocentowanie Obligacji zostanie ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża i będzie wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż z uwagi na dostosowanie okresów odsetkowych do półrocznych okresów kalendarzowych pierwszy i ostatni okres odsetkowy zostały ustalone na okres inny niż sześciomiesięczny. Emitent posiada prawo wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji. Spółka będzie mogła zdecydować czy ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami prowadzonego przez Bondspot S.A. Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW. Pozostałe warunki emisji Obligacji są standardowe dla tego typu instrumentów i transakcji na rynku kapitałowym.

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania dla Emitenta na koniec ostatniego kwartału za jaki został opublikowany ostatni raport okresowy Spółki tj. na dzień 31 marca 2015 roku wynosiły 500.929 tys. PLN, z czego kredyty i pożyczki wynosiły 9.225 tys. PLN. Spółka przewiduje możliwość zmian w poziomie finansowania działalności kapitałem obcym w szczególności w zakresie możliwości skorzystania z ewentualnych emisji obligacji, przy czym możliwość skorzystania z kolejnych emisji obligacji uzależniona będzie od szeregu czynników, w tym m.in. aktualnych uwarunkowań rynkowych oraz bieżących potrzeb finansowych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-30Krzysztof MilerWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ProdukcjiKrzysztof Miler
2015-07-30Michał UlatowskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychMichał Ulatowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »