Reklama

HUBSTYLE (HUB): Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii B.

Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HubStyle S.A. ("Spółka”, ,,Emitent”), informuje że w dniu 16 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę ("Uchwałą”) o emisji obligacji serii B (,,Obligacje”).

Reklama

Zgodnie z treścią podjętej Uchwały, Zarząd Emitenta zdecydował o emisji do 1.000 (jeden tysiąc) sztuk obligacji zwykłych, serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) jedna obligacja ("Obligacje”). Emisja Obligacji odbędzie się w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), tj. w drodze skierowania propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów (subskrypcja prywatna). Przydział Obligacji, zgodnie z treścią Warunków Emisji Obligacji Serii B ("WEO”), stanowiącymi załącznik do Uchwały, nastąpi w dniu 4 września 2017 roku.

Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków na zasilenie kapitału obrotowego segmentu fashion.

Zgodnie z WEO, cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). Oferta Obligacji serii B dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych co najmniej 300 (słownie: trzysta) Obligacji serii B.

Obligacje nie będą zabezpieczone. Spółka dobrowolnie podda się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC, co do zobowiązań pieniężnych, które będą wynikać z Obligacji do kwoty stanowiącej nie mniej niż równowartość 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej subskrybowanych Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, działającego w imieniu własnym na rachunek Obligatariuszy, tj. Kancelarii Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c. ul. Wierzbięcice 42/4, 61-568 Poznań.

Emitent do dnia 30 września 2017 roku podda się egzekucji, zgodnie ze zdaniem uprzednim

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,00% (osiem procent) w stosunku rocznym, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty emisji Obligacji (włącznie z tym dniem) do dnia ostatniego Okresu Odsetkowego, zgodnie w WEO (z wyłączeniem tego dnia). Dzień ustalenia prawa do otrzymania przez Obligatariusza świadczeń z tytułu wypłaty Odsetek przypadać będzie na szósty Dzień Roboczy przed ostatnim dniem każdego Okresu Odsetkowego w terminach określonych w WEO. Każda Obligacja serii B zostanie wykupiona przez Emitenta w Dniu Wykupu – 4 września 2018 roku – poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację powiększonej o naliczone odsetki za ostatni Okres odsetkowy określony w WEO. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

Emitent ma prawo dokonać Przedterminowego Wykupu wszystkich lub części Obligacji na własne żądanie.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zwrócił się do Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o wyrażenie zgody na emisję Obligacji, a Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie §9 ust. 4 pkt. 5 Statutu Emitenta, wyraziła taką zgodę oraz upoważniła Zarząd Emitenta do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem emisji Obligacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-16Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2017-08-16Wojciech PatynaWiceprezes Zarządu
2017-08-16Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »