Reklama

06MAGNA (06N): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych

Raport bieżący nr 79/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz", "Spółka"), działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) - informacje poufne, informuje, że na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 9.4. Statutu Spółki oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie, z wyłączeniem prawa poboru, kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym ustalenie ceny emisyjnej akcji oraz wyrażenia zgody na emisję warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, w dniu 8 października 2012 r. Zarząd Funduszu powziął uchwałę w sprawie emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do zapisu na 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii E za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z przyjęciem przez wszystkich trzech oblatów oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w zaproponowanej im liczbie i zawarciem w tym zakresie z nimi umów objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, a także wobec otrzymania od wszystkich posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B żądania realizacji wynikających z nich praw, w dniu 8 października 2012r. powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

W drodze uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd podwyższył kapitał zakładowy Spółki o 1.634.782,60 zł (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) tj. z kwoty 12.287.193,20 zł (dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 13.921.975,80 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E w liczbie 16.347.826 (szesnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję serii E. Emisja nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E nastąpiła w trybie subskrypcji prywatnej, a Spółka po powzięciu powyższej uchwały złożyła wszystkim uprawnionym z wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B ofertę objęcia wszystkich nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E, w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E zostaną przeznaczone na restrukturyzację zadłużenia Spółki.
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | uchwały

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »