Reklama

EUCO (EUC): Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A - raport 9

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej "Emitent”), w nawiązaniu do ogłoszonego Programu Emisji obligacji, o którym Spółka informowała raportem 6/2017 informuje, że w dniu 28 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, a także co do dematerializacji i wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Pozyskane przez Emitenta środki z emisji zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy Emitenta i będą służyły finansowaniu dalszego rozwoju działalności Emitenta.

Reklama

Emisja obligacji obejmuje nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (dalej "Obligacje”).

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. W tym celu Emitent niezwłocznie podejmie działania zmierzające do dematerializacji oraz zarejestrowania Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Obligacje będą oferowane w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej.

Podstawowe Warunki Emisji Obligacji:

Cel emisji: Cel emisji nie został określony.

Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje są obligacjami na okaziciela. Zamiarem Emitenta jest podjęcie niezwłocznych działań celem dematerializacji Obligacji.

Wielkości emisji: nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji.

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji: wynosi nie więcej niż 50.000.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);

Cena emisyjna Obligacji: równa wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Dzień emisji: 12 kwietnia 2017 roku

Warunki wykupu Obligacji: Emitent zapłaci w dniu wykupu kwotę pieniężną w wysokości równej kwocie wykupu, rozumianą jako kwotę równą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone do dnia wykupu. Dzień wykupu nastąpi w dniu 14 kwietnia 2020 roku. Obligatariusz uprawniony jest do złożenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu w przypadku wystąpienia przypadków naruszenia, a ponadto w przypadku pozostawania przez Emitenta w zwłoce z wykonaniem w terminie całości lub części zobowiązań pieniężnych wnikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia dłuższego niż trzy dni.

Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zobowiązany będzie do wypłaty premii w wysokości:

a) 5,00 PLN za jedną Obligację, jeśli wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek przypadającym na 12 kwietnia 2019

b) 2,50 PLN za jedną Obligację, jeśli wykup nastąpi w Dniu Płatności Odsetek przypadającym na 12 października 2019.

Warunki wypłaty oprocentowania: Obligacje są oprocentowane. Obligatariuszom będą wypłacane odsetki według zmiennej stopy procentowej. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej Obligacji w wysokości stopy bazowej WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 4 % w skali roku. Stopę bazową WIBOR 6M ustala się na trzy dni robocze przed pierwszym dniem każdego sześciomiesięcznego okresu odsetkowego.

Kwota odsetek od jednej obligacji zostanie obliczona po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: 66.493.000 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych pozostawać będzie na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Zbywalność Obligacji: Obligacje są zbywalne bez ograniczeń.

Świadczenia: Emitent zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: wykupu Obligacji zgodnie z warunkami emisji, tj. świadczenia pieniężnego polegającego zapłacie kwoty wykupu lub kwoty wcześniejszego wykupu na warunkach i terminach określonych w warunkach emisji oraz świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie odsetek (Oprocentowania).

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-28JOLANTA ZENDRANWICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-28AGATA ROSA - KOŁODZIEJCZŁONEK ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »