Reklama

PROCAD (PRD): Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie skupu akcji własnych Emitenta

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PROCAD SA informuje, że działając na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2020 r. w przedmiocie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki (Akcje) oraz zawarł z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą wykonania czynności przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych przez PROCAD SA (Umowa).

Reklama

Poniżej Zarząd przekazuje informacje odnośnie zasad realizacji skupu Akcji przedstawionych w w/w uchwale Zarządu Spółki oraz zawartej Umowie.

1. Akcje zostaną nabyte za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) przy ul. Marszałkowskiej 78/80 (Dom Maklerski BOŚ S.A.) w transakcji lub transakcjach pozasesyjnych, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji (Oferty) przez wszystkich akcjonariuszy Spółki (Zaproszenie), które w żadnym przypadku nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, ze zm.) ("Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.).

2. Łączna liczba Akcji będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia nie przekroczy: 2.976.270 szt. (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt).

3. W przypadku, gdy łączna liczba Akcji objętych złożonymi Ofertami sprzedaży będzie większa niż 2.976.270 sztuk, Spółka dokona jej proporcjonalnej redukcji, z zastosowaniem stopy alokacji. Stopa alokacji będzie wynikiem dzielenia liczby 2.976.270 przez łączną liczbę Akcji Spółki objętych wszystkimi Ofertami sprzedaży Akcji złożonymi w terminie ich przyjmowania. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji nabywanych od poszczególnych Akcjonariuszy polegać będzie na pomnożeniu liczby Akcji objętej Ofertą sprzedaży złożonej przez Akcjonariusza przez stopę alokacji (o której mowa powyżej), a następnie zaokrągleniu otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji Akcji pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku dokonanych zaokrągleń, Spółka nabędzie Akcje kolejno (po jednej) począwszy od tych Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę sprzedaży Akcji opiewającą na największą liczbę Akcji, a w przypadku Ofert sprzedaży Akcji obejmujących taką samą liczbę Akcji, od Akcjonariuszy, którzy złożyli Ofertę sprzedaży Akcji wcześniej, aż do całkowitego ich wyczerpania.

4. Cena po jakiej nabywane będą Akcje wynosi: 1,60 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale;

5. łączna kwota, za którą Spółka będzie nabywała Akcje wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy: 4.800.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych).

6. Akcje zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego wynoszącego 4.800.000 zł, (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych), specjalnie utworzonego w tym celu na podstawie Uchwały.

7. Celem nabycia Akcji będzie ich umorzenie.

8. Skup Akcji zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenia Zaproszenia: 22 lipca 2020 r.,

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 23 lipca 2020 r.,

c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 11 sierpnia 2020 r.,

d) przewidywany dzień nabycia Akcji przez Spółkę: 17 sierpnia 2020 r.

9. Nabywane Akcje będą w pełni pokryte.

10. Nabywane przez Spółkę Akcje wskazane w Ofertach sprzedaży i będące przedmiotem transakcji sprzedaży muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń jakichkolwiek prawami osób trzecich, w szczególności tymi, których treść uniemożliwia ich zbycie w odpowiedzi na Ofertę, np. nie mogą być obciążone zastawem.

11. Spółka dokona, przed rozpoczęciem skupu Akcji, publicznego ogłoszenia warunków Zaproszenia w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki: www.procad.pl. Warunki Zaproszenia będą także opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-21Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2020-07-21Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »