Reklama

ODLEWNIE (ODL): podpisanie aneksu do umowy

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 11 kwietnia 2012 roku Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Aneks Nr 1 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 roku, w ramach którego górna granica limitu wierzytelności udzielonego Spółce została zwiększona o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych z przeznaczeniem na obsługę walutowych transakcji terminowych, zawieranych pomiędzy Bankiem a Spółką na podstawie odrębnych umów do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych lub jej równowartości w innych walutach w terminie do 31 stycznia 2013 roku. Łączna kwota zadłużenia Spółki, wynikająca z umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, związana z wykorzystaniem limitu w formie produktów obarczonych ryzykiem tj. kredytu w rachunku bieżącym (raport bieżący nr 3/2012 z dnia 01.02.2012 r.) oraz obsługi walutowych transakcji terminowych nie może przekroczyć 7.000.000,00 (siedem milionów) złotych. W związku z powyższym uległo zmianie zabezpieczenie w formie poddania się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego z kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych do kwoty 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych. Maksymalna długość walutowych transakcji terminowych zawieranych pomiędzy Bankiem a Spółką nie może być dłuższa niż sześć miesięcy.

Z tytułu zawartego Aneksu nr 1 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 roku Bank pobierze prowizję w wysokości 0,5% przyznanego limitu na obsługę walutowych transakcji terminowych.

W związku z zawartym Aneksem Nr 1 do Umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/36760/12 z dnia 01 lutego 2012 roku Spółka zawarła z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2012 roku Umowę Ramową o Współpracy w zakresie Transakcji Terminowych oraz Umowę Dodatkową Transakcji Walutowych, które umożliwiają Spółce zawieranie terminowych transakcji walutowych. W związku z zawartymi umowami limit na walutowe transakcje terminowe, z terminem ważności do 31 stycznia 2013 roku, wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, zaś kwota wartości progowej, tj. akceptowanej przez Bank maksymalnej wysokości sumy ujemnych wartości referencyjnej wyceny rynkowej wszystkich zawartych przez Spółkę transakcji bez kaucji początkowej wynosi 670.000,00 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych.

W ramach powyższych umów, w zależności od rozwoju sytuacji w zakresie kształtowania się kursów walut, możliwe będzie zawieranie przez Spółkę zabezpieczających transakcji typu forward o wartości stanowiącej maksymalnie 40% ekspozycji walutowej netto, tj. poziomu przychodów osiąganych przez Spółkę w walutach nie zabezpieczonych w sposób naturalny. Obecnie stanowią one około 25% przychodów ogółem Spółki.
Zbigniew Ronduda - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »