Reklama

FERRUM (FER): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. - raport 148

Raport bieżący nr 148/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 lipca 2012 r. Emitent otrzymał podpisany dwustronnie aneks (Aneks) do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2006 r. (Umowa kredytowa) zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 144/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. oraz raportami wcześniejszymi, w którym strony umowy ustaliły ostatecznie zasady dalszej współpracy w ramach Umowy kredytowej.

Reklama

Zawarcie Aneksu nastąpiło w celu racjonalizacji zmiany sposobu wykorzystania finansowania zewnętrznego z jakiego korzysta Spółka i jest elementem procesu optymalizacji sposobu finansowania bieżącej działalności Emitenta, która dokonywana jest m.in. w związku ze zwiększoną wartością przychodów ze sprzedaży, jakie Spółka odnotowuje na przestrzeni ostatniego roku. Wynikiem tego procesu będzie stopniowa redukcja zobowiązań Emitenta wobec Banku, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów obsługi z tytułu wykorzystywanego finansowania dłużnego.

Na mocy Aneksu strony ustaliły nowy tekst jednolity Umowy kredytowej, zgodnie z którą Emitentowi przysługuje finansowanie przez Bank ujemnego salda w rachunku bieżącym, otwartych akredytyw i wystawionych gwarancji lub innych usług obciążonych ryzykiem kredytowym. Do dnia 31 sierpnia 2012 roku linia kredytowa pozostaje do dyspozycji Spółki w łącznej wysokości do kwoty 60 mln zł, natomiast w terminie od dnia 1 września 2012 roku, wysokość stawianej do dyspozycji Spółki linii kredytowej wynosić będzie 52,5 mln zł. Do daty wskazanej w zdaniu poprzednim Spółka spłaci wykorzystane w ramach salda ujemnego kwoty tak, aby suma wykorzystanych kwot nie przekraczała ww. kwoty 52,5 mln zł. W ramach Linii kredytowej Bank udostępnił Emitentowi dostępny w PLN i/lub EURO i/lub HUF limit w wysokości do 21 mln zł na gwarancje, akredytywy i inne usługi obciążone ryzykiem kredytowym. Linia kredytowa udostępniona będzie do dnia 31 maja 2013 r. W okresie tym kwoty wykorzystane w ramach salda ujemnego mogą być spłacane w każdym czasie nie później jednak niż w dacie 31 maja 2013 r., z zastrzeżeniem, że od dnia 23 lipca 2012 roku część linii kredytowej w rachunku bieżącym w kwocie 25 mln zł skonwertowana zostanie w nieodnawialny kredyt terminowy z terminem spłaty ostatniej raty przypadającym na dzień 30 czerwca 2015 r. Spłacone kwoty w ramach kredytu terminowego nie będą mogły być przez Emitenta ponownie wykorzystane.

Emitent zobowiązał się do wykorzystania linii kredytowej wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą.

Strony ustaliły, że oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu terminowego ustalane będzie w oparciu o WIBOR dla jednego miesiąca powiększony o marżę Banku.

W przypadku naruszenia Umowy kredytowej, niedochowania terminu spłaty jakiejkolwiek kwoty przypadającej na podstawie Umowy do zapłaty, przekroczenia wskazanych w Umowie wskaźników finansowych, braku dostępności lub możliwości refinansowania innych posiadanych linii kredytowych oraz w innych przypadkach w umowie wskazanych, w tym w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, które według uzasadnionej oceny Banku wpłynęłoby istotnie w sposób niekorzystny na zdolność Emitenta do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Bankowi przysługuje prawo odmówienia Spółce dalszego udostępniania linii kredytowej, w tym udostępnia innych usług (gwarancji i akredytyw) lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części oraz żądania spłaty wszelkich kwot należnych na podstawie Umowy w terminie wskazanym przez Bank. Ponadto zgodnie z zapisami aneksu po 31 sierpnia 2012 r. skup akcji własnych przez Spółkę nie może odbywać się bez zgody Banku.

W pozostałym zakresie ww. umowa kredytowa pozostaje bez istotnych zmian.
Jarosław Zuzelski - Wiceprezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »