Reklama

PATENTUS (PAT): Podpisanie aneksu umowy faktoringu z KUKE Finance Spółka Akcyjna. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”)

Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 27.08.20148 roku wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu do Umowy Faktoringu nr 0096/2017 z dnia 29.11.2017 roku ("Umowa faktoringu”), zawartej pomiędzy Emitentem a KUKE Finance Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie (" Faktor”).Strony zgodnie oświadczają, że w/w Umowa faktoringu trwa, jest realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z tym Strony dokonują zmian w Umowie Faktoringu oraz wprowadzają tekst jednolity o następującej treści:

Reklama

•Przedmiotem Umowy faktoringu jest świadczenie usług faktoringowych przez Faktora na rzecz Spółki. Faktor zgodnie i na warunkach określonych Umową faktoringu nabywa wszelkie bezsporne Wierzytelności pieniężne przysługujące Spółce wobec kontrahentów objętych listą Kontrahentów;

•Integralną częścią umowy są następujące warianty: przejecie ryzyka z polisą KUKE S.A. Pakiet.

•przyznany Spółce Limit wynosi 14 000 000,00 PLN;

•maksymalny okres wymagalności wierzytelności, które Faktor wykupuje wynosi 130 dni;

•Faktor wypłacę zaliczkę w wysokości 85% wartości wykupionych wierzytelności;

•fundusz gwarancyjny w wysokości 15% wartości wykupionej wierzytelności oraz kwoty za spłacone nabyte a niewykupione wierzytelności;

•termin żądania zwrotu zaliczki wynosi 30 dni;

•oprocentowanie : WIBOR 1M + marża faktora;

•zabezpieczenie roszczeń Faktora wynikające z Umowy faktoringu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; pełnomocnictwo do rachunku bankowego; oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji spłaty wierzytelności wynikających z Umowy faktoringu w trybie art. 777 kpc do kwoty 15 000 000,00 PLN; dokona globalnej cesji praw z Polisy ubezpieczeniowej nr RW/OP/14/00013949/2018 zawartej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.( KUKE S.A. – polisa została opisana w raporcie bieżącym 15/2018). Faktorowi przysługuje prawo do zaspokojenie swoich roszczeń z każdego zabezpieczenia z osobna lub ze wszystkich łącznie, w kolejności według własnego wyboru.

•Umowa faktoringu została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Postanowienia Umowy faktoringu w zakresie wykupu wierzytelności oraz przejęcia Ryzyka niewypłacalności Kontrahenta obowiązuje nie dłużej niż do dnia zakończenia umowy ubezpieczenia.

Umowa faktoringu z KUKE Finance S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 18/2017 roku z dnia 18.12.2017 roku natomiast umowa polisy ubezpieczenia RW/OP/14/00013949/2018 z KUKE S.A. została opisana w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 01.08.2018 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-28JÓZEF DUDAPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »