Reklama

COGNOR (COG): Podpisanie dokumentu obejmującego zobowiązanie banków do udzielenia finansowania bankowego (ang. Mandate Letter) - raport 17

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących z dnia 29 marca 2017 r. (nr. RB-06) oraz 24 kwietnia 2017 r. (nr. RB-09) w sprawie, między innymi, intencji Zarządu Cognor Holding S.A. ("Emitent”, "Cognor”) dotyczącego refinansowania zadłużenia grupy Emitenta wynikającego z wyemitowanych przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Emitenta, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych w kwocie nominalnej wynoszącej na dzień 31 grudnia 2016 r. 80.887.290 EUR ("Obligacje”), Zarząd informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. otrzymał podpisane przez instytucje finansowe, tj. mBank S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Kredytodawcy”) pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia spółce z grupy Emitenta, tj. Cognor S.A. ("Kredytobiorca”) finansowania w postaci: (i) kredytu terminowego do kwoty 50.000.000 EUR z przeznaczeniem na refinansowanie Obligacji ("Kredyt Terminowy”); oraz (ii) limitu odnawialnego do kwoty 80.000.000 PLN (, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy, a także bieżącej działalności Emitenta i innych spółek z grupy Emitenta, które udzielą poręczenia zobowiązań wynikających z tego finansowania ("Poręczyciele”), w tym na zastąpienie istniejących limitów kredytów obrotowych ("Limit Dodatkowy”, a łącznie z Kredytem Terminowym - "Kredyty”) (ang. Mandate Letter) ("Pismo dot. Udzielenia Finansowania”). Zobowiązanie do udzielenia finansowania uzależnione jest od spełnienia warunków przewidzianych w Piśmie dot. Udzielenia Finansowania, w tym warunku polegającego na wynegocjowaniu i podpisaniu satysfakcjonującej strony dokumentacji finansowej. Finansowanie zostanie udzielone w ramach konsorcjum z równym udziałem każdego z Kredytodawców.

Reklama

Załącznikiem do Pisma dot. Udzielenia Finansowania jest podsumowanie głównych warunków finansowania (ang. Term Sheet) ("Podsumowanie Warunków Finansowania”).

Zgodnie z powyższym dokumentem wysokość oprocentowania Kredytu Terminowego oraz kredytów udzielonych w ramach Limitu Dodatkowego stanowić będzie sumę odpowiedniej stawki WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offer Rate) lub EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) oraz marży Kredytodawców, której wysokość nie przekracza marży standardowo stosowanej w tego typu finansowaniach, a odsetki naliczane będą, w przypadku Kredytu Terminowego, w trzymiesięcznych okresach odsetkowych, a w przypadku kredytów udzielonych w ramach Limitu Dodatkowego, w miesięcznych okresach odsetkowych.

Kredytobiorca będzie mógł wykorzystać Kredyt Terminowy we wskazanym okresie udostępnienia, a jego spłata, poza ratą ostatnią, która wynosić może do 33% wysokości Kredytu Terminowego, następować będzie w równych ratach kwartalnych, począwszy od dnia 31 grudnia 2017 r. do dnia ostatecznej spłaty tj. 30 czerwca 2022 r., przy czym Podsumowanie Warunków Finansowania przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości Kredytu Terminowego pod warunkiem zapłaty prowizji z tego tytułu. Wysokość prowizji od wcześniejszej spłaty nie odbiega od standardowo stosowanej w tego typu finansowaniach i została określona jako pewien procent od wcześniej spłacanej kwoty Kredytu Terminowego.

Limit Dodatkowy będzie mógł być wykorzystywany do dnia jego ostatecznej spłaty tj. 30 czerwca 2019 r.

Podsumowanie Warunków Finansowania przewiduje, że uruchomienie Kredytów jest uzależnione od spełnienia odpowiednich warunków zawieszających, w tym między innymi od dostarczenia dokumentów poświadczających wniesienie do Emitenta w określony sposób wkładu własnego pokrywającego część kwoty niezbędnej do całkowitej spłaty Obligacji.

Zobowiązania wynikające z Kredytów objęte zostaną poręczeniem udzielonym przez Emitenta oraz pozostałych Poręczycieli, a ponadto w celu zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań ustanowione zostaną, między innymi, następujące zabezpieczenia: (i) zastawy rejestrowe na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy oraz Poręczycieli, (ii) zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach bądź udziałach Kredytobiorcy oraz Poręczycieli (z wyłączeniem akcji Emitenta), (iii) hipoteki na kluczowych nieruchomościach należących do Kredytobiorcy oraz Poręczycieli, (iv) zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych Kredytobiorcy oraz Poręczycieli, (v) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz Poręczycieli, oraz (vi) cesje polis ubezpieczeniowych majątku (z wyłączeniem polis dotyczących niewypłacalności dłużników) oraz cesja wierzytelności z umów faktoringowych zawartych z podmiotami innymi niż Kredytodawcy.

Zaciągnięcie Kredytów będzie wiązało się z nałożeniem na Kredytobiorcę oraz Poręczycieli określonych standardowych ograniczeń finansowych i operacyjnych.

W związku z udzieleniem Kredytów Kredytodawcom należne będą prowizje stosowane standardowo w tego typu finansowaniach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-25Przemysław GrzesiakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »