FASING (FSG): Podpisanie kontraktu. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A (Sprzedający) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 4 czerwca 2014 roku został podpisany przez Spółkę kontrakt z firmą: Publiczna Spółka Akcyjna "Charkowskij Maszynostritelnyj Zawod SWIET SZACHTIORA” (Kupujący) z siedzibą w Charkowie (Ukraina), który obowiązuje do dnia 31.12.2014 roku. Przedmiotem kontraktu jest kupno-sprzedaż części zamiennych do urządzeń górniczo-kopalnianych (łańcuchy, ogniwa złączne, trasy łańcuchowe), które będą dostarczane oddzielnymi partiami po podpisaniu kolejnych Specyfikacji. Techniczna charakterystyka towaru, ilość, rodzaj i cena będzie zapisana do każdego etapu dostawy w Specyfikacji, które będą nieodłączną częścią niniejszego kontraktu. Cena towaru po podpisaniu Specyfikacji przez strony na kolejny etap dostawy, jest stałą i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu wynosi 1.000.000,00 EUR. Zgodnie z postanowieniami kontraktu terminy realizacji zobowiązań kontraktowych będą uzgadniane w każdej Specyfikacji. Dopuszcza się dostawę towaru partiami.

Reklama

Wszelkie spory, rozbieżności w poglądach i pretensje, które mogą być związane z danym kontraktem, dotyczące złamania, zerwania lub utraty ważności kontraktu, będą, w miarę możliwości rozwiązywane na drodze negocjacji miedzy stronami. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia to sprawa będzie rozpatrywana przez Międzynarodowy Sąd Handlowo-Arbitrażowy przy Handlowo-Przemysłowej Izbie Ukrainy.

Sankcje:

Jeśli towar nie będzie wysłany w terminie ustalonym w Specyfikacji z winy "Sprzedającego”, to "Sprzedający” płaci "Kupującemu” odszkodowanie umowne w wysokości 0,3% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w wysyłce.

W przypadku nieterminowego usunięcia braków "Sprzedający” wypłaca "Kupującemu” odszkodowanie w wysokości 0,3% wartości nieterminowo wykonanego zobowiązania za każdy dzień opóźnienia.

W przypadku nie dotrzymania przez "Kupującego” terminu płatności za towar dostarczony w ramach niniejszego kontraktu, "Kupujący” ma obowiązek zapłacić "Sprzedajacemu” odszkodowanie w wysokości 0,3% od wartości nieterminowo opłaconego towaru, za każdy dzień takiego opóźnienia

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2014 r. wynosił 69.705,5 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-05Zdzisław BikPrezes Zarządu
2014-06-05Zofia GuzyWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »