Reklama

MIRACULUM (MIR): Podpisanie listu intencyjnego w przedmiocie zmiany struktury zadłużenia Miraculum – odtajnienie informacji - raport 64

Raport bieżący nr 64/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która ze względu na słuszny interes emitenta, nie została przekazana w raporcie bieżącym:

"Zarząd Miraculum S.A. (dalej: "Spółka”) informuje o podpisaniu z Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: "DAFIZAN”) oraz Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: "PIONEER”) listu intencyjnego w zakresie zmiany struktury zadłużenia Miraculum S.A.

Reklama

List intencyjny przewiduje, że niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:

- warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Miraculum w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum,

- podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, przeznaczonych do objęcia przez Rubid 1, oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Miraculum w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach takiego podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum;

- zmian Statutu Miraculum związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego określonych powyżej oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, o którym mowa powyżej, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach takich podwyższeń do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację takich akcji w depozycie papierów wartościowych;

- w sprawie emisji: 1) Obligacji przeznaczonych do objęcia przez DAFIZAN i PIONEER (Dalej: "Obligacje”), 2) obligacji, które zostaną objęte przez obligatariuszy Obligacji AD 1 w ramach jednoczesnej transakcji nabycia przez Miraculum Obligacji AD 1 w celu umorzenia i potrąceniem wzajemnych wierzytelności, 3) 3.000 (trzech tysięcy) zabezpieczonych obligacji imiennych, mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, których emisję w ramach oferty niepublicznej planuje Miraculum oraz 4) 3.000 (trzech tysięcy) zabezpieczonych obligacji imiennych, posiadających formę dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, których emisję w ramach oferty niepublicznej planuje Miraculum oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Miraculum w całości prawa poboru takich obligacji;

- w sprawie odwołania 2 członków Rady Nadzorczej Miraculum;

- w sprawie powołania 2 nowych członków Rady Nadzorczej Miraculum;

Miraculum złoży propozycję nabycia ok. 9.300 (dziewięciu tysięcy trzystu) Obligacji na rzecz DAFIZAN za łączną cenę emisyjną wynoszącą ok. 9.300.000,00 (dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych oraz ok. 9.000 (dziewięciu tysięcy) Obligacji na rzecz Pioneer za łączną cenę emisyjną wynoszącą ok. 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych, a DAFIZAN i PIONEER propozycje te przyjmą.

Po przyjęciu przez DAFIZAN oraz PIONEER złożonych na ich rzecz propozycji nabycia Obligacji, Miraculum, DAFIZAN oraz PIONEER zawrą porozumienie, w którym DAFIZAN oraz PIONEER, każdy z nich z osobna, zobowiąże się wobec Miraculum, iż nie będzie wykonywał prawa zamiany Obligacji na akcje Miraculum w odniesieniu do więcej niż 1/3 (jednej trzeciej) posiadanych przez siebie Obligacji.

Rozliczenie zapłaty ceny emisyjnej za Obligacje RES nastąpi poprzez zawarcie następujących porozumień:

1) porozumienia pomiędzy Miraculum a PIONEER, na podstawie którego:

- Miraculum nabędzie od PIONEER 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji BB w celu umorzenia za łączną cenę w wysokości 5.000.000,00 (pięć milionów) powiększoną o kwotę odsetek od Obligacji BB za bieżący okres odsetkowy, naliczonych do dnia takiego nabycia złotych;

- Miraculum i PIONEER potrącą wierzytelność Miraculum w stosunku do PIONEER z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za Obligacje z częścią wierzytelności PIONEER w stosunku do Miraculum z tytułu części ceny nabycia obligacji BB, w zakresie kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych

- PIONEER, w celu zwolnienia się z zobowiązania do zapłaty pozostałej części ceny emisyjnej Obligacji objętych przez PIONEER, przeniesie na rzecz Miraculum 4.000 (cztery tysiące) posiadanych przez PIONEER, niewykupionych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą H, wyemitowanych przez Rubicon, nieposiadających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych;

2) porozumienia pomiędzy Miraculum a DAFIZAN, na podstawie którego:

- Miraculum nabędzie od DAFIZAN wszystkie Obligacje AAA w celu umorzenia za łączną cenę w wysokości 5.300.000,00 (pięć milionów trzysta tysięcy) złotych, powiększoną o kwotę odsetek od Obligacji AAA za bieżący okres odsetkowy, naliczonych do dnia takiego nabycia złotych;

- Miraculum nabędzie od DAFIZAN wszystkie Obligacje ZZ w celu umorzenia za łączną cenę w wysokości 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych, powiększoną o kwotę odsetek od Obligacji BB za bieżący okres odsetkowy, naliczonych do dnia takiego nabycia złotych;

- Miraculum i DAFIZAN potrącą wierzytelność Miraculum w stosunku do DAFIZAN z tytułu zapłaty ceny emisyjnej za Obligacje z wierzytelnością DAFIZAN w stosunku do Miraculum z tytułu nabycia obligacji AAA oraz nabycia obligacji ZZ

Niezwłocznie po zawarciu porozumień, o których mowa powyżej,

1) Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Rubid 1”) oraz Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Rubicon”) zawrą umowę, na podstawie której Rubid 1 nabędzie od Rubicon część Obligacji Z2 w liczbie, w jakiej Rubicon posiada takie Obligacje Z2);

2) Miraculum zawrze z Rubid 1 porozumienie, na podstawie którego:

- Rubid 1 nabędzie od Miraculum obligacje nabyte od Rubicon za cenę nie niższą niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych;

- Rubid 1 oraz Miraculum dokonają potrącenia wzajemnych należności.

List intencyjny określa jedynie intencje oraz zamierzone działania Stron mające doprowadzić do realizacji zmiany struktury zadłużenia, niemniej :

- nie tworzy zobowiązań DAFIZAN ani PIONEER w stosunku do Miraculum ani jakiegokolwiek innego podmiotu, w szczególności zobowiązania do przyjęcia propozycji nabycia jakichkolwiek obligacji emitowanych przez Miraculum,

- nie stanowi umowy przedwstępnej;

- nie narusza prawa DAFIZAN ani PIONEER do rezygnacji z realizacji procesu zmiany struktury zadłużenia.

Powyższe działania zmierzają do kompleksowej restrukturyzacji finansowej Spółki, a w chwili obecnej prowadzone są wielostronne rozmowy w tej sprawie.”

List Intencyjny został podpisany w dniu 29 kwietnia 2015 roku. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Publikacja informacji poufnej miała nastąpić w terminie do 27 maja 2015 roku. W dniu 26 maja 2015 roku Spółka przedłużyła termin odtajnienia informacji do dnia 30 czerwca 2015 roku, a w dniu 30 czerwca 2015 roku – do dnia 2 lipca 2015 roku. Powodem opóźnienia przekazania informacji poufnej było to, że przekazanie tej informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg rozmów prowadzonych z wierzycielami Spółki.

Spółka informuje, że do chwili obecnej zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały przewidziane w Liście Intencyjnym w sprawie emisji obligacji przeznaczonych do objęcia przez DAFIZAN i PIONEER, przy czym nazwa "Obligacje RES” w Liście Intencyjnym odpowiada nazwie "Obligacje Z5” w uchwale nr 4 ZWZ z dnia 26 maja 2015 roku. W dniu 26 maja 2015 roku przyjęto rezygnację pana Grzegorza Kubicy z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz odwołano pana Roberta Ciszka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołano dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. W dniu 8 czerwca zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W dniu 30 czerwca 2015 roku spółka Rubicon Partners S.A. dokonała zbycia 7729 Obligacji Z2 spółki Miraculum wraz z należnościami odsetkowymi. W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółka przeprowadziła prywatną subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii S i zawarła dwie umowy objęcia akcji, na podstawie których Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objął łącznie 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) Akcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-02Monika Nowakowska Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »