Reklama

GENRG (GNG): Podpisanie Listu intencyjnego ze Wspólnikami Spółki Jawnej w sprawie nabycia Spółki KOTŁO-REM. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent”, "G-ENERGY”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego egzemplarza Listu Intencyjnego zawartego PRZEZ Emitenta oraz ZBP Politerm sp. z o.o. z siedziba w Katowicach (spółka powiązana z Emitentem) ze spółką KOTŁO-REM Cetera, Maluch, Szczerba Sp. j. z siedzibą Sędziszowie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Kielce w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000012058 (dalej: "KOTŁO-REM”), przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie uczestnictwa w przekształceniu w spółkę kapitałową i sprzedaży udziałów spółki KOTŁO-REM zwanej dalej "Podmiotem” . Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem planowanej akwizycji, którego pozyskanie uzupełni proces dywersyfikacyjny Emitenta. Ponadto w ramach zawartego Listu Intencyjnego Strony będą prowadziły negocjacje i współpracę dotyczącą:

Reklama

- nabycia przez G-ENERGY i/lub Politerm od PARTNERA wszystkich posiadanych udziałów w KOTŁO-REM w terminie do 30.09.2019 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu w przypadku zaistnienia uzasadniających okoliczności, w tym planowanego przekształcenia Podmiotu w Spółkę kapitałową.

- wydania przez PARTNERA stosownych zgód prawnie wymaganych dla pozostałych Współwłaścicieli KOTŁO-REM skutkujących możliwością zbycia przez Współwłaścicieli KOTŁO-REM na rzecz G-ENERGY i/lub Politerm udziałów

- umożliwienia G-ENERGY przy wsparciu profesjonalnego podmiotu – kancelarii audytorskiej przez PARTNERA weryfikacji dokumentacji w tym prawnej i finansowej KOTŁO-REM pod warunkiem zawarcia odrębnej umowy o poufności z PARTNEREM oraz z samą Spółką.

W ramach zawartego Listu Intencyjnego G-ENERGY i Politerm potwierdziło zamiar nabycia przez G-ENERGY 100 procent udziałów Podmiotu. PARTNER oświadczył, że podejmie stosowne uchwały prawem przepisane oraz uzyska wszystkie wymagane zgody, w tym zgód korporacyjnych wymaganych do wykonania poszczególnych czynności opisanych w niniejszym Porozumieniu odnoszących się m.in. do spraw wynikających zarówno Umowy Spółki jawnej KOTŁO-REM jak i kwestii wynikających z praw i uprawnień nadanych i przysługujących PARTNEROWI z zapisów Umowy Spółki KOTŁO-REM, a w ślad za czym również przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, pod warunkiem uzgodnienia satysfakcjonujących PARTNERA warunków przyszłej transakcji.

Strony zgodnie postanowiły, iż na dzień sporządzenia niniejszego Porozumienia nie zostały ustalone ostateczne warunki na jakich G-ENERGY i/lub Politerm nabędzie udziały PARTNERA w KOTŁO-REM jednak Strony deklarują chęć dokonania ustaleń obejmujących warunki transakcji w terminie do 30.06.2019 r.

List Intencyjny ustanawia również inne porządkowe i proceduralne kwestie pomiędzy G-ENERGY , Politerm oraz KOTŁO-REM, których zapisy nie stanowią istotnej informacji z punktu widzenia wpływu na sytuację Emitenta, dlatego ich treść nie wymaga publikacji.

Spółka "KOTŁO-REM" działa na rynku polskim od 1984 roku. Specjalizuje się w pracach remontowo-montażowych urządzeń energetycznych i ciepłowniczych. Spółka specjalizuje się w modernizacji kotłów węglowych poprzez zwiększenie wydajności oraz sprawności kotła. Zakres modernizacji wykonuje kompleksowo począwszy od projektu, dostawy części ciśnieniowych, ich zabudowy, wraz z montażem i odbiorem kotła przez UDT.

Podstawowym zakresem produkcji i usług "KOTŁO-REM" jest : Wytwarzanie części ciśnieniowych do urządzeń energetycznych i ciepłowniczych podlegającym Dozorowi Technicznemu, remonty kapitalne i montaż urządzeń energetycznych i ciepłowniczych podlegających Dozorowi Technicznemu; wykonywanie wszelkich prac spawalniczych; wykonywanie obmurzy kotłów; remonty oraz montaż urządzeń odpylających spaliny, konstrukcji stalowych, wymienników ciepła, zbiorników wody; remonty, modernizacje, montaż rusztów; wykonywanie dodatkowych podgrzewaczy wody (ekonomizerów) zabudowanych w kanale spalin kotła; modernizacje kotłów polegające na zwiększeniu wydajności oraz sprawności kotła poprzez zabudowanie dodatkowych powierzchni ogrzewalnych.

Firma posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w szczególności:

Certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie:

- Wytwarzanie, naprawa i modernizacja kotłów wodnych, kotłów parowych, zbiorników ciśnieniowych, rurociągów, zbiorników bezciśnieniowych oraz elementów tych urządzeń.

UC-10-15-E/5-05 do wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

UC-10-15-P/2-05 do dokonywania modernizacji elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych.

UC-10-15-N/5-05 do wykonywania napraw elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów technologicznych

Za lata 20I3-2O18 "KOTŁO-REM" osiągnęła przychody w kwocie 36 109 342,76 PLN z czego osiągnęła dochodu netto w kwocie 8 256 020,28 PLN osiągając zysk w każdym roku bilansowym.

Zarząd Emitenta zaznacza również, że skutki opisanego w niniejszym raporcie Listu Intencyjnego mają na celu spełnienie założeń przyjętej przez władze G-ENERGY strategii inwestycyjnej oraz dalszego rozwoju jej działalności ze szczególnym ukierunkowaniem na posiadanie kompletnego zapłaczą skutkującego możliwościami pełnego wykonywania usług na szeroko rozumianym rynku energetycznym , ze szczególnym uwzględnieniem segmentu gazowego i ciepłowniczego w tym kotłów i zbiorników LNG, jak również ich dalszego zagospodarowania oraz niezmiernie istotnej z punktu widzenia osiągnięcia efektu skali założonego modelu biznesowego. W tym przypadku na podkreślenie zasługuje ten ostatni obszar, którego posiadanie przez Emitenta i możliwość różnorodnego dysponowania kompetencjami, certyfikatami oraz profesjonalna kadrą jakimi dysponuje Podmiot, będący obiektem planowanej akwizycji, mogą przyczynić się do skokowego wzrostu przychodów i zysków, a tym samym do dynamicznego rozwoju i wzrostu wartości G-ENERGY.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »