Reklama

CHEMOS (CHS): Podpisanie przez Chemoservis-Dwory S.A. umowy dotyczącej nabycia akcji Spółki K-PROTOS a.s. z siedzibą w Czechach - raport 85

Raport bieżący nr 85/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2009 r. nr 33, poz. 259), Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent") informuje o zawarciu umowy nabycia aktywów o znacznej wartości w postaci 39.420 (trzydziestu dziewięciu tysiącach czterystu dwudziestu) akcji spółki K-PROTOS z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą (Republika Czeska), w tym:

Reklama

- 19.710 akcji o wartości nominalnej 1.000 CZK (tysiąc koron czeskich) / 161,60 PLN (sto sześćdziesiąt jeden polskich złotych 60/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 19.710.000 CZK (dziewiętnaście milionów siedemset dziesięć tysięcy koron czeskich) / 3.185.136,00 PLN (trzy miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć polskich złotych 00/100),

- 19.710 akcji o wartości nominalnej 913 CZK (dziewięćset trzynaście koron czeskich) / 147,54 PLN (sto czterdzieści siedem polskich złotych 54/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 17.995.230 CZK (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści koron czeskich) / 2.908.029,10 PLN (dwa miliony dziewięćset osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć polskich złotych 10/100).

Spółka K-PROTOS świadczy kompleksowe usługi w zakresie maszynowego i elektrotechnicznego utrzymania ruchu dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i spożywczego. K-PROTOS zatrudnia ok. 360 osób w swoich oddziałach w Kralupach nad Wełtawą, Neratowicach oraz Kolinie.

Nabywane akcje stanowią 100% kapitału zakładowego spółki K-PROTOS a.s. oraz uprawniają do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Łączna cena zakupu wskazanych powyżej aktywów wyniosła 23.800.000,00 (dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy) złotych 00/100. Do nabycia aktywów doszło w wyniku zawarcia w dniu 21 października 2010 r. umowy sprzedaży pomiędzy spółkami: PETRO Mechanika S.A., PETRO Remont Sp. z o.o., PETRO Eltech Sp. z o.o. z siedzibami w Płocku na ul. Chemików 7 oraz Omenix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Skalbmierskiej 15/22, a Emitentem.

Przeniesienie tytułu własności akcji na rzecz Chemoservis-Dwory S.A. nastąpi, zgodnie z zapisami umowy, po zapłacie ceny za akcje tj. do dnia 2 listopada 2010 roku.

Źródłem finansowania przedmiotowej transakcji będą środki pozyskane przez Emitenta z emisji prywatnej akcji serii D Spółki Chemoservis-Dwory S.A.

Pomiędzy Emitentem, a spółką PETRO Mechanika S.A. występują następujące powiązania personalne: Prezes Zarządu PETRO Mechanika jest równocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto istnieje pokrewieństwo pierwszej linii między Prezesem Zarządu Emitenta,

a Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Pomiędzy Emitentem, a spółką PETRO Remont Sp. z o.o. występują następujące powiązania personalne: Prezes Zarządu PETRO Remont jest równocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

Pomiędzy Emitentem, a spółką PETRO Eltech Sp. z o.o. występują następujące powiązania personalne: Wiceprezes Zarządu PETRO Eltech jest równocześnie Sekretarzem Rady Nadzorczej Emitenta.

Pomiędzy Emitentem, a spółką Omenix Sp. z o.o. nie występują żadne powiązania personalne.

Przy przeliczaniu na złote polskie zastosowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu sporządzania raportu.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości to przekroczenie 10% wartości przychodów ze sprzedaży Chemoservis-Dwory S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Wojciech Mazur - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »