Reklama

INPRO (INP): Podpisanie przez INPRO S.A. umowy znaczącej z podmiotem powiązanym. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 29 czerwca 2015 r. Spółka podpisała z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. porozumienie dotyczące kosztów ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci poręczenia według prawa cywilnego udzielonego przez INPRO S.A. spółce Hotel Mikołajki.

Reklama

Przedmiotowe poręcznie, opisane w raporcie bieżącym nr 27/2015 z dnia 26.06.2015 roku, stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego nr 59 1020 1811 0000 0796 0048 7611 z dnia 05.09.2011 r. z późniejszymi zmianami, na mocy której Bank udzielił spółce Hotel Mikołajki kredytu w kwocie 36.214.000,00 zł, przeznaczonego na częściowe finansowanie budowy kompleksu hotelowo – apartamentowego w Mikołajkach.

Na mocy porozumienia, za udzielenie przez INPRO S.A. prawnego zabezpieczenia umowy kredytowej w postaci ustanowienia poręczenia za zobowiązania spółki Hotel Mikołajki Sp. z o.o., INPRO S.A. przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,3% per annum od wartości zadłużenia kredytowego na ostatni dzień roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za który należna jest opłata.

W przypadku pierwszego okresu obowiązywania poręczenia, czyli od dnia 25.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do rzeczywistej liczby dni funkcjonowania zabezpieczenia, a podstawą wyliczenia jest wartość 28 517 303,81 zł.

Powyższe porozumienie obowiązuje od dnia 25.06.2015 r. do dnia całkowitej spłaty zobowiązania kredytowego.

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez INPRO S.A. na zakończenie każdego roku kalendarzowego.

Porozumienie nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

INPRO S.A. posiada 100% udziałów w spółce Hotel Mikołajki Sp. z o.o.

Spółka uznaje w.w. porozumienie za umowę znaczącą, ponieważ jego wartość, łącznie z innymi umowami zawartymi z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy INPRO S.A. podpisała z Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. umowy na łączną kwotę 77.600.939,21 zł.

Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy jest umowa opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 40/2014 z dnia 7 listopada 2014r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie 40/2014, INPRO S.A. podpisała z podmiotem powiązanym – Hotelem Mikołajki Sp. z o.o. – aneks nr 3 do umowy nr 4359/2011 z dnia 01.08.2011r., na wykonanie w Systemie Generalnego Wykonawstwa Zespołu Hotelowo - Apartamentowego w Mikołajkach przy ul. Okrężnej oraz na Wyspie Ptasiej. Aneks został zawarty jako skutek uzgodnień stron co do zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy poprzez wyłączenie z jej zakresu rzeczowego prac polegających na wykonaniu przez Spółkę przebudowy Alei Spacerowej w Mikołajkach. Zgodnie z postanowieniami aneksu nr 3 uległy zmianie następujące zapisy umowy:

1) wynagrodzenie Wykonawcy, tj. INPRO S.A. z tytułu wykonywania prac uległo zmniejszeniu o kwotę netto: 195.999,99 złotych netto

2) ponadto z tytułu zmniejszenia zakresu robót zmiennie uległo wynagrodzenie Wykonawcy tj. INPRO S.A. z tytułu pełnienia obowiązków Generalnego Wykonawcy, a mianowicie zmniejszyło się o kwotę 2.940,00 złotych netto

3) łączne wynagrodzenie Wykonawcy, tj. INPRO SA z tytułu wykonania Umowy (zarówno za wykonanie prac jak i z tytułu pełnienia obowiązków Generalnego Wykonawcy) po podpisaniu przedmiotowego aneksu nr 3 stanowi kwota 70.985.745,44 złotych netto.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Spółka uznaje w.w. umowę za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych INPRO.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-29Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2015-06-29Elżbieta MarksProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »