Reklama

IZOSTAL (IZS): Podpisanie przez konsorcjum Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. Umowy Ramowej w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych O.G.P. Gaz-System S.A. – Część nr 1 oraz Część nr 2. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 20.11.2014 roku, Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 roku jako Lider Konsorcjum w składzie Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. (Wykonawca) w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego nr ZP/2013/11/0163/PW zawarł z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), Umowę Ramową w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych O.G.P. Gaz-System S.A. – Część nr 1 oraz Część nr 2.

Reklama

Zawarta umowa określa warunki udzielania i realizacji Umów Częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez Zamawiającego ze Spółką jako jednym z wykonawców w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej. Umowa Ramowa przewiduje dostawy rur o długości całkowitej około 1057 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A.

Przedmiotem zamówień udzielanych na podstawie Umowy Ramowej będzie dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych do rurociągowych systemów transportowych w podziale na Części:

Część nr 1: rury o średnicy DN 700.

Część nr 2: rury o średnicy DN 1000.

Umowa Ramowa została zawarta na okres 4 lat, począwszy od dnia jej podpisania przez obie strony. Strony Umowy Ramowej uprawnione są do zawierania Umów Częściowych, których termin realizacji wykracza poza czas trwania Umowy Ramowej, pod warunkiem, że Umowa Częściowa będzie podpisana z wykonawcą w okresie 4 lat od dnia zawarcia Umowy Ramowej.

Łączne wynagrodzenie na realizację Umów Częściowych w ramach Umowy Ramowej nie będzie wyższe niż 1.839.280.858 PLN netto.

Umowa zawiera następujące zapisy dotyczące ewentualnego nałożenia kar umownych:

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100.000 PLN każdorazowo w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień o zachowaniu poufności.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a. opóźnienie nie przekraczające 30 dni w realizacji Zadania w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizację danego Zadania, za każdy dzień opóźnienia.

b. opóźnienie przekraczające 30 dni w realizacji Zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto Wykonawcy za realizację danego Zadania, za każdy dzień opóźnienia powyżej 30 dni.

c. opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za Zadanie za każdy dzień opóźnienia.

d. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy Częściowej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy za Przedmiot Umowy Częściowej.

3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Zamawiającego szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Strony ustalają, że łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy za Przedmiot Umowy Częściowej.

W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Częściowej, Wykonawca zobowiązany jest wnieść każdorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w Umowie Częściowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych dla tego typu umów.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-17Marek MazurekPrezes Zarządu
2015-04-17Michał PietrekWiceprezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »