LUBAWA (LBW): Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy - raport 71

Raport bieżący nr 71/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 30.09.2011 roku (data wpływu umowy do Spółki: 04.10.2011 r) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Kredytobiorcą, podpisała umowę

o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako Kredytodawcą,

w kwocie:

1) Aneks Nr 11 do umowy o 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym nr 8932006001000839/00

Reklama

z dnia 26.01.2007r. dotyczący prolongaty kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia:

- 15 000 000,00 zł, słownie piętnaście milionów złotych 00/100 w okresie od dnia

01 października do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej,

- 12 500 000, 00 zł, słownie dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 w okresie

od dnia 01 lipca do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej,

- 10 000 000, 00 zł, słownie dziesięć milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 01 sierpnia

do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej,

Wskazany kredyt prolongowany jest od dnia 30.09.2011 r. do dnia 29.09.2012 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym.

Warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:

a. hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 19 500 000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;

b. zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością Kredytobiorcy określonych w umowie zastawu, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;

c. zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych będących własnością Kredytobiorcy znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia;

d. zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Kredytobiorcy z wyłączeniem:

- należności od tych kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgody na zastaw,

- należności od kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku,

- należności od kontrahentów krajowych spoza Grupy Kredytobiorcy;

e. cesja wierzytelności (warunkowej) przysługujących Kredytobiorcy od wybranych odbiorców,

f. cesja wierzytelności (warunkowej) przysługujących firmie "LITEX" Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,

g. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Miranda Sp. z o.o. na podstawie Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. z dnia 30.09.2011r.

h. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Effect-System S.A. na podstawie Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a Effect-System S.A z dnia 30.09.2011r.

Kredytobiorca oraz spółki poręczające: Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., wyraziły zgodę, aby Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 22 500 000, 00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz, w przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z warunków podpisanej umowy, do dnia 29.09.2015r. wystąpił do właściwego sądu

o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zarówno wartość hipoteki kaucyjnej jak i poręczeń uzyskanych od spółek Mirandę Sp. z o.o.

oraz Effect-System S.A., przekracza 10% wartości kapitałów własnych.

W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa.
Piotr Ostaszewski - Prezes Zarządu
Jarosław Szpak - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Ostrów Wielkopolski | Emitent | Lubawa | kredyt obrotowy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »