Reklama

EUROCASH (EUR): Podpisanie Ugody i zmian do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Eurocash S.A. i Emperia Holding S.A. - znaczaca umowa - raport 54

Raport bieżący nr 54/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów nr. 1/2011 oraz 48/2011, Zarząd Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (dalej "Eurocash" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 r. Eurocash podpisał z Emperia Holding S.A. z siedzibą w Lublinie ("Emperia") oraz spółką zależną Emperia - P1 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ("P1") (zwane dalej łącznie "Stronami") ugodę i zmiany do Umowy Inwestycyjnej" (dalej "Ugoda"). Umowa Inwestycyjna z dnia 21 grudnia 2010 r. zawarta pomiędzy Eurocash i Emperia oraz Ugoda zwane są dalej Dokumentami Transakcji.

Zgodnie z postanowieniami Dokumentów Transakcji w dniu 21 grudnia 2011 r. roku ("Dzień Zamknięcia Transakcji") Eurocash nabył od P1 Udziały w Spółkach Dystrybucyjnych (zgodnie z definicjami zawartymi w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. i opisem zawartym w tabeli poniżej) prowadzących działalność obejmującą hurtową dystrybucję artykułów spożywczych, jak również detaliczne sieci franczyzowe, za cenę w kwocie 1.095.575.885 (jeden miliard dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) złotych ("Transakcja"). Zapłata ceny za Udziały oraz uzyskanie przez Eurocash tytułu prawnego do Udziałów nastąpiło w Dniu Zamknięcia Transakcji.

Nazwa spółki Udział Wartość Udział

Eurocash nominalna Eurocash

udziału/ akcji w głosach

Euro Sklep S.A. 100% 410 100%

Detal Koncept sp. z o.o. 100% 500 100%

Lewiatan Zachód sp. z o.o. 100% 600 100%

Lewiatan Północ sp. z o.o. 100% 500 100%

Tradis sp. z o.o. 100% 500 100%

Drogerie Koliber sp. z o.o. 100% 500 100%

Lewiatan Holding S.A. 66,61% 1 71,17%

Partnerski Serwis Detaliczny S.A. 100% 1 100%

Lewiatan Opole sp. z o.o. 100% 500 100%

Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o. 81,43% 2.000 81,43%

DEF sp. z o.o. 100% 500 100%

AMBRA sp. z o.o. 100% 500 100%

Lewiatan Podlasie sp. z o.o. 100% 1.000 100%

Lewiatan Śląsk sp. z o.o. 100% 1.000 100%

Lewiatan Kujawy sp. z o.o. 100% 1.000 100%

Lewiatan Orbita sp. z o.o. 100% 500 100%

Gama Serwis sp. z o.o. 100% 650 100%

Przed Dniem Zamknięcia Transakcji Eurocash nie posiadał żadnych akcji (udziałów) w Spółkach Dystrybucyjnych.

Na mocy podpisanej Ugody Strony zrzekły się wzajemnie roszczeń w związku z okolicznościami związanymi z oświadczeniem o odstąpieniu przez Emperia oraz P1 od Umowy Inwestycyjnej o których Strony informowały w raportach bieżących:

- Eurocash w raportach nr 41/2011, 45/2011, 46/2011, 52/2011;

- Emperia w raporcie nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.

W dniu podpisania Ugody Trybunał Arbitrażowy rozpoznający spór pomiędzy Eurocash a Emperia i P1 powstały na gruncie Umowy Inwestycyjnej umorzył postępowanie arbitrażowe.

W związku z przeprowadzoną Transakcją nastąpił upadek zabezpieczenia roszczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z dnia 2 września 2011 r. (zob. raport bieżący Eurocash nr 45/2011).

Eurocash sfinansował tę akwizycję z kredytu zaciągniętego na podstawie umowy kredytowej, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 53/2011 w kwocie 1.070.000.000 złotych oraz ze środków własnych.

Inwestycja Eurocash w Udziały ma charakter inwestycji długoterminowej.

Wartość Transakcji przekracza poziom 10 % wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co - zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - kwalifikuje Ugodę do kategorii umów znaczących w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 44 Rozporządzenia oraz nabywane Udziały do kategorii aktywów o znacznej wartości w rozumieniu par. 2 ust. 1 pkt. 45 Rozporządzenia.

Emperia, P1 i Eurocash i ich podmioty zarządzające i nadzorujące nie są ze sobą powiązane.

Załączniki:

Plik;Opis
Luis Amaral - Prezes Zarządu
Jacek Owczarek - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emperia Holding SA | Emitent | Eurocash SA | Eurocash SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »