Reklama

GENRG (GNG): Podpisanie Umów Ramowych z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy we Opolu przez spółkę współzależną. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 roku otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm), o otrzymaniu podpisanych przez Politerm i PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu Umów Ramowych : Wykonywanie kompleksowej realizacji przyłączy gazowych – projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze gazu do 10 m3/h od istniejących gazociągów na terenie działania PSG Sp. z o.o. O/ZG w Opolu - Gazownie Krapkowice, Kluczbork.

Reklama

Podpisane Umowy dotyczą budowy przyłączy gazowych średniego i niskiego ciśnienia w zakresie średnic od dn25 do dn63 PE o przepustowości do 10 m3/h, od istniejących gazociągów zlokalizowanych na terenie PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , 1.Gazownia w Krapkowicach - obszar 5 2.Gazownia w Kluczborku - obszar 4

Realizacja Zadań polega na: 1) realizacji Robót (wykonanie robót budowlano-montażowych Przyłącza, odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną) oraz (w przypadku objęcia tego obowiązku Zamówieniem) montaż szafki gazowej lub transport i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy 2) kompleksowej realizacji Projektu i Robót w zakresie Przyłącza gazowego tj. wykonanie dokumentacji uproszczonej lub w przypadku stwierdzenia, iż wykonanie dokumentacji uproszczonej zgodnie z Zamówieniem jest niemożliwe lub poważnie utrudnione, w szczególności z powodu braku możliwości uzyskania wymaganych zgód i uzgodnień -- projektu budowlanego przyłącza gazowego (odcinek od istniejącego gazociągu) wraz z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przez które projektowane będzie przyłącze gazowe oraz wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, realizacji robót budowlano montażowych związanych z wykonaniem przyłącza gazowego (np. odtworzenie i odbudowa nawierzchni, wykonanie zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, itp.), montaż szafki gazowej lub dostawa i montaż szafki gazowej, włączenie przyłącza do czynnej sieci gazowej bez wypływu paliwa gazowego i bez konieczności wstrzymania przepływu paliwa gazowego oraz obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza); kompleksowa realizacja obejmuje czynności określone w pkt. II 1 i 2. Zamawiający w zależności od potrzeb określi w Zamówieniu zakres przedmiotu Zadania, który może obejmować realizację robót budowlano-montażowych zgodnie z pkt. 1) lub kompleksową realizację Zadania zgodnie z pkt. 2) powyżej. 2. Przedmiot Umowy nie obejmuje: 1) włączeń do czynnej, stalowej sieci gazowej, 2) kosztów zakupu gazomierza i reduktora, 3) wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości, 4) kosztów umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, 5) kosztów nadzorów wymaganych uzgodnieniami i decyzjami właściwych organów, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, melioracyjnego, za wyjątkiem nadzoru archeologicznego, który jest rozliczany zgodnie z ceną Wykonawcy określoną w ofercie, 6) kosztów ratowniczych badań archeologicznych, prac wykopaliskowych, wykonania niezbędnych ekspertyz i badań oraz uzyskania wymaganych opinii.

Politerm będzie przysługiwało wynagrodzenie zależne od rzeczywistego zakresu wykonanych prac, wyliczone w oparciu o stawki jednostkowe zawarte w Umowie, na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego ujętego w protokole odbioru końcowego. Wartość ww. Umów Ramowych to 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) netto gazownia Krapkowice i 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych) netto gazownia Kluczbork.

Wynagrodzenie za dane Zadanie płatne będzie w dwóch częściach:

1) 90 % wynagrodzenia po dokonaniu odbioru technicznego Zadania,

2) 10 % wynagrodzenia po dokonaniu odbioru końcowego Zadania,

Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wykonania danego Zlecenia.

Umowy zostały zawarte na okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia ich podpisania, z tym zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo do udzielania Zleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgodniły, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 24 miesiące od dnia podpisania umów.

Szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »