Reklama

YOSHI (YOS): Podpisanie umowy inwestycyjnej - raport 23

Raport bieżący nr 23/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent", "Inwestor”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 2 września 2021 roku Emitent podpisał z dwoma oso-bami fizycznymi niepowiązanymi z Emitentem (dalej "Wspólnicy – Założyciele”) umowę inwe-stycyjną (dalej "Umowa”), której celem jest uregulowanie praw i obowiązków Emitenta i Wspól-ników-Założycieli związanych z planowanym wspólnym prowadzeniem działalności gospodar-czej w ramach spółki Mikrovolt sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Mikrovolt sp. z o.o.”), której udziałowcami na dzień zawarcia Umowy są wyłącznie Wspólnicy-Założyciele i celem któ-rej będzie opracowanie, wdrożenie do produkcji oraz komercjalizacja innowacyjnych skalpeli plazmowych (dalej "Inwestycja”).

Reklama

Inwestycja zostanie zrealizowana w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Mikrovolt sp. z o.o. o kwotę 10.000 zł, tj. z kwoty 23.000 zł do kwoty 33.000 zł, poprzez utworzenie 200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które to zostaną objęte przez Emitenta i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych). W konsekwencji po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wyżej opisanego podwyższenia kapitału zakładowego, Emitentowi będzie przysługiwało 200 udziałów, stanowiących 30 proc. udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Mikrovolt sp. z o.o. Emitent zobowiązał się wnosić wkłady gotówkowe w transzach i w terminach zgodnych z harmonogramem wpłat określonym w Umowie.

Oprócz posiadanego udziału Emitent będzie uprawniony, m.in. do powołania jednego Członka Zarządu i wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej (w tym jej Przewodniczącego), jak również będzie mu przysłu-giwało prawo weta w kluczowych decyzjach mających wpływ na funkcjonowanie Mikrovolt sp. z o.o., w tym strukturę finansową i strukturę własnościową Mikrovolt sp. z o.o.

Umowa będzie ob-owiązywała przez okres, w którym Emitent lub jego następca prawny będzie udziałowcem Mi-krovolt sp. z o. o. Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Mikrovolt sp. z o.o. jest spółką realizującą projekty urządzeń medycznych, kosmetycznych oraz stosowanych w przemyśle oraz posiada prawo do patentu na wynalazek pt.: "Układ elektroniczny do generowania wiązki plazmy” i związane z tym wynalaz-kiem "know-how”.

Przeprowadzona wycena (Pre-Money) spółki Mikrovolt sp. z o.o. wg stanu na dzień bezpośrednio przed dokonaniem Inwestycji opiewa na kwotę 3.600.000 zł.

O realizacji po-szczególnych etapów Umowy Emitent będzie informował bieżącymi raportami ESPI.

Osoby re-prezentujące spółkę: Marcin Sprawka – Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »