Reklama

IMS (IMS): Podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej projektu szaf grających - raport 63

Raport bieżący nr 63/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd IMS S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "IMS”), informuje, że w dniu dzisiejszym, pomiędzy Emitentem, IMS r&d sp. z o.o. ("IMS r&d”) oraz dwiema osobami fizycznymi ("Inwestorzy Prywatni”), podpisana została umowa inwestycyjna ("Umowa”) dotycząca powołania i prowadzenia spółki celowej w celu przyszłej produkcji, dystrybucji, rozbudowy i eksploatacji Systemu Szaf Grających "Muzola”. Przewidywana szacunkowa wartość środków na realizację planowanej inwestycji będzie składała się z wkładu pieniężnego Emitenta – w wysokości 35 300 zł, wkładu pieniężnego Inwestorów Prywatnych – w wysokości 200 000 zł oraz pożyczki Emitenta dla spółki celowej w wysokości 264 700 zł.

Reklama

W chwili obecnej IMS r&d prowadzi zaawansowane prace rozwojowe nad prototypem szafy grającej, w tym wytworzona została partia pilotażowa urządzenia. Szafa grająca to nowoczesne urządzenie z dostępem do bardzo szerokiej bazy muzycznej, wstawiane do pubów, barów itp. miejsc, w którym za opłatą można odtworzyć wybrany przez siebie utwór muzyczny. W najbliższym czasie nastąpi etap komercjalizacji nowego rozwiązania poprzez stworzenie Systemu Szaf Grających "Muzola” ("Projekt Muzola”), co będzie stanowić wspólny projekt IMS, IMS r&d oraz Inwestorów Prywatnych, realizowany na zasadach określonych w Umowie oraz w umowie spółki celowej, która zostanie powołana w celu realizacji ww. projektu. Rolą Inwestorów Prywatnych uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia, oprócz zainwestowania środków pieniężnych, jest wykorzystanie posiadanego doświadczenia zawodowego oraz know – how w celu rozwijania sieci dystrybucji Systemu Szaf Grających "Muzola”. Emitent, oprócz inwestycji gotówkowej, zapewni w projekcie dostęp do szerokiej i wysokiej jakości bazy muzycznej, zaś IMS r&d będzie stanowić wsparcie technologiczne projektu. W terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji spółki celowej, IMS r&d sprzeda i przeniesie na spółkę celową wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa majątkowe, dotyczące opracowanego na potrzeby realizacji Projektu Muzola oprogramowania i dokumentacji, a także 5 wyprodukowanych sztuk szaf grających, za kwotę 217 288 zł.

Rozwój i komercjalizacja projektu szaf grających są zgodne ze strategią Emitenta, gdzie jednym z elementów rozwoju jest wprowadzanie na rynek nowych, zaawansowanych technologicznie urządzeń.

W początkowym etapie Emitent obejmie 15% udziałów w nowopowołanej spółce celowej. Po przeniesieniu przez IMS r&d na spółkę celową praw autorskich i szaf grających wskazanych powyżej, IMS w terminie 24 miesięcy liczonych od dnia przeniesienia praw własności intelektualnej przysługiwać będzie prawo do nabycia od Inwestorów Prywatnych ("Opcja call I”) łącznie 45% udziałów w spółce celowej (22,5% od każdego z Inwestorów Prywatnych) za łączną cenę 22 500 zł, tj. 11 250 zł za 22,5% udziałów przysługujących każdemu z Inwestorów Prywatnych. W przypadku skorzystania z Opcji call I strony docelowo posiadać mają w kapitale zakładowym spółki udziały w stosunku: 60% – IMS, 40% – Inwestorzy Prywatni łącznie (20% każdy z Inwestorów Prywatnych). Jednocześnie, w terminie 60 dni od wykonania Opcji call I, IMS dokona konwersji pożyczki w kwocie 264 700 zł na 9,9% nowo wyemitowanych udziałów w spółce (99 udziałów). Wraz z dokonaniem konwersji, Inwestorom Prywatnym przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie, w równych proporcjach, 66 nowo wyemitowanych udziałów (po 33 dla każdego z Inwestorów Prywatnych) po cenie nominalnej. Po przeprowadzeniu tych operacji, udział IMS i Inwestorów Prywatnych łącznie w spółce, pozostanie dalej na poziomie 60% – IMS, 40% – Inwestorzy Prywatni łącznie. W przypadku niedokonania przez któregokolwiek Inwestora Prywatnego zbycia udziałów na żądanie IMS wynikające z Opcji call I, niewykonujący opcji Inwestor Prywatny zobowiązany będzie do zapłaty na wezwanie IMS kary gwarancyjnej w wysokości 2 000 000 zł za każdy przypadek uchylenia się od obowiązku sprzedaży udziałów. Zapłata kary gwarancyjnej lub jej wielokrotności nie wyłącza uprawnienia IMS do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. W razie nieskorzystania przez IMS z Opcji call I w terminie opisanym powyżej, w okresie kolejnych 6 miesięcy Inwestorzy Prywatni będą uprawnieni do nabycia od IMS (dalej: "Opcja call II”) 15% udziałów w spółce celowej za cenę 7 500 zł, przy czym każdy z Inwestorów Uprawniony będzie do zakupu 7,5% udziałów za cenę 3 750 zł. W takim przypadku Inwestorzy Prywatni docelowo będą posiadać w kapitale zakładowym spółki 100% udziałów.

W przypadku nieprzeniesienia przez IMS r&d na spółkę celową, w terminie 3 miesięcy od dnia rejestracji spółki celowej, wszelkich praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw majątkowych, dotyczących opracowanego na potrzeby realizacji Projektu Muzola oprogramowania i dokumentacji, a także 5 wyprodukowanych sztuk szaf grających za kwotę 217 288 zł, IMS oraz IMS r&d będą solidarnie zobowiązani do zapłaty na wezwanie Inwestorów Prywatnych kary gwarancyjnej w wysokości 2 000 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tych obowiązków. Zapłata kary gwarancyjnej lub jej wielokrotności nie wyłącza uprawnienia Inwestorów Prywatnych do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Umowa zawarta została na czas oznaczony 5 lat lub na czas wspólnego uczestnictwa w spółce celowej, cokolwiek będzie trwało dłużej. Po upływie terminu wskazanego powyżej, Umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa ma charakter warunkowy i dla wywołania przez nią skutków prawnych niezbędna jest zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na udział Emitenta w spółce celowej, uzyskana w ciągu 21 dni od podpisania Umowy. Powołanie spółki celowej powinno nastąpić w ciągu 14 dni od uzyskania ww. zgody.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-15Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2018-11-15Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »