Reklama

4MOBILITY (4MB): Podpisanie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, ”Spółka”), informuje w nawiązaniu do raportu 8/2018 oraz 11/2018, iż w dn. 24.04.2019 r. została podpisana umowa inwestycyjna ("Umowa”) pomiędzy Spółką, PGE Nowa Energia sp. z o.o. ("Inwestor”) oraz Pawłem Błaszczakiem, EFF B.V i Still Water Financial Services OÜ, posiadających w dniu zawarcia Umowy łącznie 1.455.134 akcji, co stanowi 82,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz mających prawo do 1.455.134 głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 82,30% w ogólnej liczbie głosów (łącznie "Akcjonariusze Historyczni”).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i sposobu współpracy w zakresie objęcia przez Inwestora wszystkich akcji serii G Spółki ("Akcje Nowej Emisji”), a także zasad i sposobu dalszego finansowania współpracy związanej z rozwojem działalności Spółki w zakresie usług Car-sharing.

Z zastrzeżeniem spełnienia Warunków Zawieszających, Inwestor zobowiązał się objąć 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 15.000.000,00 (piętnaście milionów) PLN, tj. po cenie emisyjnej w wysokości 8,00 (osiem) PLN za jedną akcję na warunkach określonych w Umowie.

Umowa przewiduje następujące Warunki Zawieszające:

1. podjęcie przez NWZA Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz pozbawieniu prawa poboru, o której mowa w treści porządku obrad NWZA Spółki;

2. podjęcie przez NWZA Spółki uchwały dotyczącej przyjęcia zmian do Statutu Spółki;

3. podjęcie przez NWZA Spółkki uchwały w sprawie odwołania trzech członków Rady Nadzorczej i powołania trzech członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Inwestora ze skutkiem od chwili podjęcia uchwały;

4. złożenie przez Akcjonariuszy Historycznych, członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki oświadczeń o niezaskarżeniu uchwał NWZA;

5. złożenie w ciągu trzech Dni Roboczych od NWZA, na którym przyjęta będzie uchwała o podwyższeniu kapitału zakładkowego Spółki, Inwestorowi przez Spółkę oferty objęcia Akcji Nowej Emisji;

6. zawarcie przez Spółkę umowy z Domem Maklerskim w sprawie przyjęcia do depozytu Akcji Nowej Emisji po ich wyemitowaniu, objęciu, rejestracji i ich wydaniu Inwestorowi;

7. brak wystąpienia istotnej Wadliwości Zapewnień określonych Umową.

W związku ze spełnieniem się Warunków Zawieszających, w dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się Zamknięcie, w trakcie którego doszło m.in. do podpisania przez Spółkę oraz Inwestora umowy objęcia Akcji Nowej Emisji.

Strony zobowiązały się również doprowadzić do zarejestrowania w KRS uchwał podjętych na NWZA Spółki w dniu 24 kwietnia 2019 r. oraz złożyć wszelkie wymagane wnioski i dokumenty celem wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

Strony ustaliły ponadto, że w przypadku objęcia Akcji Nowej Emisji przez Inwestora, zobowiązują się do zmiany statutu Spółki w sposób szczegółowo określony Umową, w tym przyznający Inwestorowi, jako podmiotowi, który objął Akcje Nowej Emisji, uprawnienie osobiste do powołania trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także regulujący inne zasady ładu korporacyjnego, w tym m.in. sposób reprezentacji Spółki.

Umowa przewiduje również, że rozporządzenie przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Historycznych lub Inwestora posiadanymi Akcjami Spółki przed upływem terminu trzech lat od dnia zamknięcia ("Okres Lock-up”) wymaga zgody Inwestora lub odpowiednio Akcjonariuszy Historycznych; a także że Inwestorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich akcji zbywanych przez Akcjonariuszy Historycznych ("Prawo Pierwszeństwa”), na zasadach szczegółowo określonych w Umowie, w okresie siedmiu lat od dnia, w którym zakończył się Okres Lock-up.

Umowa przewiduje również opcję dalszego finansowania Spółki przez Inwestora.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż ma ona istotny wpływ na sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24Paweł BłaszczakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »