Reklama

SFERANET (SFN): Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 1/2017 z dnia 18.02.2017 r., 5/2017 z dnia 20.03.2017 r., 6/2017 z dnia 15.05.2017 r. oraz 9/2017 z dnia 22.06.2017 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka uzyskała informację o podpisaniu przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa ("Instytucja Pośrednicząca”) umowy (do Spółki wpłynęła podpisana przez Instytucję Pośredniczącą umowa) o dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego ("Umowa”).

Reklama

Podpisana Umowa jest konsekwencją złożonego w ramach działania 1.1. "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, I osi priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” ("Projekt”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy. W związku z podpisaniem Umowy, Spółka otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu polegającego na budowie sieci światłowodowej w województwie śląskim w maksymalnej wysokości 33.566.553,27 zł, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowita wartość projektu została określona na poziomie 61.806.493,48 zł. Spółka zobowiązana jest wnieść wkład własny w wysokości 5.923.509,40 zł, co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Przedmiotem Projektu na który Spółka otrzymała dofinansowanie jest budowa sieci światłowodowej o długości ok. 1.300 kilometrów. W zasięgu planowanej do budowy sieci znajduje się ok. 26 tysięcy punktów adresowych (tzw. białych plam) należących zarówno do klientów indywidualnych, przedsiębiorstw i innych instytucji, w tym 86 placówek edukacyjnych. Projekt realizowany będzie na obszarze Bielsko-Biała A, zlokalizowanym w powiecie bielskim i cieszyńskim.

Zgodnie z zapisami Umowy, obowiązkiem Spółki jest m.in. podłączenie 80% jednostek oświatowych w obszarze Bielsko-Biała A (zlokalizowanego w powiecie bielskim i cieszyńskim) w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Pozostałe 20% jednostek oświatowych należy podłączyć w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Spółka zobowiązała się zrealizować Projekt w zakresie rzeczowym w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2020 r. Okres obowiązywania Umowy trwa od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez obie strony Umowy wszystkich obowiązków z niej wynikających, w tym związanych z zachowaniem zasady trwałości Projektu oraz zapewnieniem hurtowego dostępu przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu oraz poddawaniem się kontroli i wykonywaniem innych obowiązków przez okres: 2 lat licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej wydatków, obejmujących wydatki wykazane we wniosku o płatność w zakresie dokumentacji związanej z realizacją Projektu; 10 lat od daty podpisania Umowy w zakresie dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy de minimis.

Spółka zobowiązana jest do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie to, ustanawiane jest na całą wartość dofinansowania Projektu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Instytucja Pośrednicząca może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową lub jeżeli wystąpią zastrzeżenia co do prawidłowości wydatkowania dotychczas przekazanego Spółce dofinansowania.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków (w tym z tytułu otrzymanej zaliczki), Spółka zobowiązana jest do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami. W przypadku rozwiązania Umowy, Spółka jest zobowiązana do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków Spółce.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron Umowy, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie obowiązków w niej określonych. Wypowiedzenie następuje na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie. Dodatkowo, Instytucja Pośrednicząca może wypowiedzieć Umowę w przypadkach naruszenia przez Spółkę postanowień Umowy, w szczególności m.in. gdy: Spółka nie rozpocznie merytorycznych zadań dotyczących realizacji Projektu w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia Umowy; Spółka nie będzie przedkładać wniosków o płatność zgodnie z Umową.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-09Bogusław SromekPrezes ZarząduBogusław Sromek

Dowiedz się więcej na temat: projekty inwestycyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »