Reklama

SUWARY (SUW): Podpisanie umowy na zakup linii produkcyjnej - raport 2

Raport bieżący nr 2/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ( "Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, 20 stycznia 2011 roku Spółka podpisała z Tajwańskim Biurem Technicznym K. Celińska - Mysław Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szachowej 1/762, NIP 952-19-91-446, KRS nr 0000252595 ("Sprzedający"), umowę na dostawę linii produkcyjnej do produkcji opakowań wielowarstwowych o pojemności do 30L ("linia produkcyjna"). Zakup linii produkcyjnej wsparty jest dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 w kwocie nieprzekraczającej: 1 496 198,00 PLN (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) stanowiącej maksymalnie 47,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 48/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku. Zgodnie z wymaganą procedurą dostawca linii produkcyjnej wyłoniony został na podstawie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 19.10.2010 roku.

Reklama

Całkowita wartość umowy, zgodnie z kursem NBP z dnia 19.01.2011 wynosi 2 713 143,77 PLN. Zapłata ceny, która jest częścią wynagrodzenia w USD i EUR będzie następowała po średnim kurcie NBP z dnia wystawienia faktury. Termin zakończenia realizacji umowy określony został na miesiąc lipiec 2011 roku.

W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu przez Sprzedającego zobowiązań wynikających z umowy na dostawę linii produkcyjnej Nabywcy przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 500 USD za każdy dzień opóźnienia przy czym maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 5% wartości umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Spółkę z jej winy, Sprzedającemu przysługuje żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy Sprzedającego Spółce przysługuje żądanie zwrotu wszystkich zapłaconych zaliczek wraz z odsetkami.

Powyższa umowa nie jest umową znaczącą w rozumieniu przepisów § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.)
Iwona Menes - Malinowska - Wizeprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »