Reklama

ABMSOLID (ABM): Podpisanie umowy o roboty budowlane. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (działając jako Podwykonawca) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał umowę o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (działającym jako Generalny Wykonawca).

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach zadania budżetowego pod nazwą: Budowa dwóch budynków komunalnych.

Reklama

Wartość umowy wynosi 10 400 923,66 zł brutto.

Termin realizacji – 25.09.2016r.

Kary umowne:

1. Podwykonawca zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne:

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w usunięciu wad w okresie rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia maksymalnego określonego w Umowie, nie więcej jednak niż 10% tegoż wynagrodzenia,

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Generalnego Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w Umowie,

c) za brak zapłaty albo nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia (brutto) należnego danemu podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy o podwykonawstwo,

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia (brutto) podwykonawcy tej umowy,

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany - w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od 8-go dnia od daty jej zawarcia,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od 8-go dnia od daty wniesienia pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego,

g) za wprowadzenie podwykonawcy robót budowlanych na teren budowy przed przedstawieniem Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą - w wysokości 1 % wynagrodzenia maksymalnego, o którym mowa w Umowie, za każdy taki stwierdzony przypadek.

2. Podwykonawca będzie uprawniony do naliczenia Generalnemu Wykonawcy kar umownych:

a) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia maksymalnego brutto o którym mowa w Umowie, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu umownego na przystąpienie do odbioru,

b) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru usuniętych wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w Umowie, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego od terminu umownego na przystąpienie do odbioru,

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia maksymalnego brutto, o którym mowa w Umowie.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich 4 kwartałów.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-19Marek Pawlik Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »