Reklama

SKOTAN (SKT): Podpisanie umowy o wykonanie i finansowanie badań w przedmiocie weryfikacji wartości probiotycznych żywych drożdży Yarrowia lipolytica.

Raport bieżący nr 34/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. dotyczącego zaakceptowania do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) projektu naukowo - badawczego SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uniwersytet) pt. "Weryfikacja wartości probiotycznych w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica" (Projekt), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 grudnia 2012 roku powziął informację o podpisaniu przez NCBiR umowy o wykonanie i finansowanie (Umowa) Projektu realizowanego przez Konsorcjum Emitenta jako lidera Konsorcjum oraz Uniwersytetu (Wykonawca) w ramach Programu Badań Stosowanych.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie Projektu dofinansowanego przez NCBiR. Całkowita wartość Projektu wynosi 7.179.550 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna kwota wnioskowanego dofinansowania Projektu wynosi 5.740.785 zł, przy czym wnioskowana kwota dofinansowania dla Uniwersytetu wynosi 439.400 zł, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania dla Emitenta wynosi 5.301.385 zł. Dofinansowanie przekazywane jest raz w roku w formie zaliczek, przy czym pierwsza zaliczka wypłacana jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, a warunkiem otrzymania każdej kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesienia kosztów stanowiących co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek. Zgodnie z treścią Umowy termin zakończenia realizacji Projektu ustalony został na 30 września 2015 roku.

Zgodnie z treścią Umowy NCBiR dokonuje oceny raportu rocznego Wykonawcy i na podstawie oceny może wstrzymać lub zmniejszyć dalsze dofinansowanie w przypadku stwierdzenia, że Projekt jest realizowany w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa, kontynuacja realizacji Projektu nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników lub przekazane dofinansowanie w części lub w całości było wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. NCBiR ma prawo przeprowadzać kontrole w trakcie realizacji Projektu oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji i na podstawie wyników kontroli ma prawo wstrzymać przekazywanie kolejnych zaliczek do czasu wyjaśnienia zastrzeżeń.

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w szczególności w przypadkach określonych w Umowie. Ponadto NCBiR jest uprawnione go wstrzymania dofinansowania lub rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach określonych w Umowie, m.in. jeśli Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia planowanego rozpoczęcia Projektu, jak również w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przebiegiem realizacji projektu a jego opisem lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych w harmonogramie wykonania Projektu. W przypadku rozwiązania Umowy NCBiR wzywa Wykonawcę do zwrotu w całości przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z odsetkami.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym kara umowna może zostać naliczona Wykonawcy w przypadku niedotrzymania terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu w wysokości 2% kwoty dofinansowania za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę Umowy w całości lub części lub wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10% kwoty dofinansowania oraz w przypadku gdy z oceny raportu z wykorzystania wyników Projektu w praktyce wynika, że zaniechanie lub niewłaściwe wykorzystanie nastąpiło z winy Wykonawcy w wysokości 30% kwoty dofinansowania.

Zgodnie z wcześniej opublikowanymi informacjami, pozyskane wsparcie finansowe pozwoli Emitentowi na realizację zaplanowanych w zakresie objętym zakwalifikowanym wnioskiem zadań badawczych, których celem jest poszukiwanie nowych zastosowań przemysłowych drożdży Yarrowia Lipolytica, zwiększenie potencjału konkurencyjnego i dywersyfikacja przyszłej produkcji Spółki. Zaplanowane badania są zgodne z kierunkiem wyznaczonym przez strategię Spółki w zakresie posiadanej kolekcji mikroorganizmów i dotyczyć mają potwierdzenia oczekiwanych własności żywych drożdży Yarrowia lipolytica. Pozytywna weryfikacja założeń projektu na poziomie szeroko zakrojonych badań żywieniowych pozwolić powinna na wykorzystanie żywych drożdży Yarrowia lipolytica w produkcji biopleksów leczniczych i probiotyków metabolicznych dla zwierząt, znacznie wykraczających poza obszar aktualnych zastosowań drożdży (martwych) jako materiału paszowego. W tym miejscu Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że ze względu na wpisane w projekt ryzyka naukowe, do momentu ich zakończenia i określenia stopnia realizacji zakładanych założeń, wpływ na przedmiotową specjalizację produktową nie jest w opinii Zarządu na chwilę obecną jednoznacznie możliwy do określenia.
Marek Pawełczak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wykonanie | wartość | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »