Reklama

COLUMBUS (CLC): Podpisanie umowy opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej oraz Porozumienia dotyczącego możliwej współpracy - raport 45

Raport bieżący nr 45/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. zawarł umowę opcji zakupu (dalej: Umowa) projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy ok. 254 MW (dalej: Projekt).

Na podstawie Umowy, na każde żądanie Columbus, złożone nie później niż do 31 grudnia 2025 r. (ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Projektu), sprzedający sprzeda na rzecz Columbus wolne od wszelkich obciążeń wszelkie prawa do Projektu za cenę ustaloną w Umowie, zawierającą się w przedziale od 55 tys. EUR do 85 tys. EUR za każdy MW mocy przyłączeniowej wynikającej z warunków przyłączenia (dalej: Cena Nabycia).

Reklama

Opcja nabycia Projektu jest udzielana Columbus w celu przyznania Columbus prawa kupna Projektu za Cenę Nabycia na warunkach wynikających z Umowy Sprzedaży (której wzór stanowi załącznik do Umowy; dalej: Umowa Sprzedaży), bez potrzeby prowadzenia negocjacji pomiędzy Stronami, które to prawo Sprzedający zdecydował się przyznać Columbus w związku z uzyskaniem od Columbus pożyczki w wysokości 3 mln zł (zabezpieczonej, oprocentowanej, której spłata ma nastąpić w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki; dalej: Pożyczka). Niezależnie od powyższego każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji Umowy Sprzedaży Projektu na warunkach innych niż wynikające z Umowy Sprzedaży.

W okresie do 31 grudnia 2025 r., ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Projektu, Columbus będzie przysługiwało prawo nabycia praw do Projektu, jeżeli Sprzedający (lub podmiot powiązany ze Sprzedającym) będzie zamierzał zbyć prawa do Projektu na rzecz osoby trzeciej.

W Umowie przewidziane zostały kary dla Sprzedającego za niewywiązywanie się lub naruszenie postanowień Umowy, których łączna wysokość nie przekroczy 5 mln zł.

Umowa weszła w życie i obowiązuje do 31 grudnia 2025 r., ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Projektu i w tym okresie żadna ze Stron nie może odstąpić lub wypowiedzieć niniejszej Umowy ani rozwiązać ją na jakiejkolwiek innej podstawie. Strony wykluczają wszystkie ustawowe podstawy do odstąpienia od niniejszej Umowy.

Ponadto, w dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał informację o podpisaniu przez Sprzedającego, a tym samym zawarciu przez Strony Porozumienia (dalej: Porozumienie), którego przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2.600 MW, z tego z wydanymi lub opłaconymi warunkami przyłączenia ok. 180 MW. Zgodnie z Porozumieniem, Sprzedający odpowiedzialny będzie za realizację czynności przygotowawczych związanych z wyszukiwaniem lokalizacji pod realizację projektów oraz zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej do realizacji tych projektów, z kolei Columbus odpowiedzialny będzie za weryfikację i wsparcie merytoryczne w realizacji projektów, budowę i eksploatację tych projektów oraz zapewnienie finansowania na ich realizację.

W Porozumieniu Strony uzgodniły wyłączność na podpisanie umowy o współpracy do 15 marca 2021 r. i w tym też terminie winny zostać zawarte umowy na zakup przez Columbus ewentualnych projektów oraz zapłata za nie (jednakże Columbus zastrzega, że termin ten może ulec wydłużeniu). Okres współpracy został określony na 5 lat.

Do momentu zakupu danego projektu przez Columbus Sprzedający pokrywa koszty realizacji tego projektu we własnym zakresie, a po osiągnięciu prawomocnego pozwolenia na budowę lub na etapie składania wniosku o warunki przyłączenia do zatwierdzenia, przedstawia je Columbus do sprzedaży. Columbus finansuje zaliczkę na warunki przyłączenia i opłatę przyłączeniową, chyba, że Sprzedający będzie zamierzał te koszty pokryć z własnych środków. Wynagrodzenia jakie Sprzedający otrzyma od Columbus za świadczone usługi, po uzyskaniu przez projekt prawomocnego pozwolenia na budowę będzie zawierało się w przedziale od 55 tys. EUR do 85 tys. EUR za każdy MW mocy przyłączeniowej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-02-25Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2021-02-25Janusz SternaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »