Reklama

INPRO (INP): Podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INPRO S.A. ("Spółka”; "INPRO”) z siedzibą w Gdańsku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 20.06.2013 oraz raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 20.09.2013 informuje, iż w dniu 30.09.2013 podpisał z Telewizją Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("TVP”, "Sprzedający”) umowę przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu i warunkowe ustanowienie służebności gruntowej, zawarte w akcie notarialnym repertorium A nr 9854/2013 sporządzonym przed notariuszem Renatą Górską z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Stolarskiej nr 4B/1 (zwanej dalej "Umową”) na następujących warunkach:

Reklama

1. W związku z przedłożeniem przez Prezydenta Miasta Gdańska oświadczenia, iż Gmina Miasta Gdańska nie wykona prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 223/8 położonej w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej obszaru 35.611m² wchodzącej obecnie w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1G/00079735/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, a tym samym w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego określonego w umowie sprzedaży warunkowej i powzięciem o tym przez Spółkę informacji w dniu zawarcia umowy (zapoznanie się z dokumentem zawierającym oświadczenia Prezydenta Miasta Gdańska w tym przedmiocie), Telewizja Polska S.A. w wykonaniu umowy sprzedaży warunkowej z dnia 19 września 2013r przeniosła prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej działki na INPRO S.A. za cenę 15.600.000,00zł netto powiększoną o podatek VAT w kwocie 3.588.000,00zł – to jest za cenę brutto 19.188.000,00zł. Sprzedający potwierdził w umowie, że cała cena została już przez INPRO S.A. zapłacona.

2. W związku z tym, iż działka 223/8 nie posiada dostępu do drogi publicznej, TVP jednocześnie w umowie przeniesienia użytkowania wieczystego działki ustanowiła na prawie użytkowania wieczystego gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość objętych księgą wieczystą Kw nr GD1G/00257355/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego gruntu - działki numer 223/8 - i właściciela budynków budowli i urządzeń, które zostaną na niej posadowione, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej z ograniczeniem jej wykonywania do działek o numerach ewidencyjnych 212/1, 337/4 i 223/12, przy czym ustanowienie przedmiotowej służebności następuje pod warunkiem zawieszającym założenia dla działki 223/8 osobnej księgi wieczystej z wpisem INPRO S.A. jako użytkownika wieczystego. Na ustanowienie przedmiotowej służebności uzyskano zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Telewizja Polska S.A.

3. Wydanie działki 223/8 spółce INPRO w posiadanie nastąpiło w dniu 30.09.2013, z tym dniem przeszły na Spółkę wszelkie korzyści i ciężary w związku z nabywanymi prawami.

4. Brak w umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Kryterium uznania umowy zawartej z TVP S.A. za znaczącą jest wartość brutto przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

W okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka nie zawierała z TVP S.A. umów innych niż opisane w niniejszym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-01Piotr StefaniakPrezes Zarządu
2013-10-01Elżbieta MarksProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »