Reklama

ABMSOLID (ABM): Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Dębnie (Wykonawca) informację o podpisaniu przez tą spółkę w dniu 12 sierpnia 2015 roku umowy z Powiatem Garwolińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin (Zamawiający).

Reklama

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą: "Budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie”.

Wartość umowy wynosi 23 367 138,36 zł brutto.

Termin realizacji – 30 listopada 2017 roku.

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie za każdy dzień zwłoki.

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie.

d) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

e) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 0,1% zł wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty.

Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia odmowy terminowej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w Umowie, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich 4 kwartałów.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-13 Marek Pawlik Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »