Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Podpisanie umowy ramowej z CPI MSWiA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 09.12.2010 r. podpisanej umowy ramowej pomiędzy konsorcjum NTT System S.A. i WebTradeCenter Sp. z o.o. (zwanym dalej "Wykonawcą") a Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwanym dalej "Zamawiającym"), której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na zakup stanowisk dostępowych, konsol dyspozytorskich zintegrowanej łączności, kart inteligentnych oraz czytników kart na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe (zwanych dalej "dostawami"), jakich Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy ramowej.

Reklama

Na podstawie umowy ramowej Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień do kwoty 53.688.524,59 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i 59/100) netto (budżet projektu) tj. bez podatku VAT, nie dłużej jednak niż 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Kwota ta jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie umowy ramowej. Nieudzielenie lub udzielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana wyżej nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej.

W przypadku wyczerpania kwoty określonej powyżej, umowa ramowa wygasa, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.

Zamawiający udzielał będzie Wykonawcy zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, zwanych dalej "zamówieniami szczegółowymi", w miarę istniejących potrzeb. Zamówienia szczegółowe będą udzielane przy zachowaniu procedur postępowania określonych w umowie ramowej i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759, z późn. zm.). Zamówienie szczegółowe uważa się za udzielone w momencie zawarcia przez Zamawiającego z wybranym Wykonawcą umowy na wykonanie dostaw określonych w zaproszeniu do składania ofert, zwanej dalej "umową wykonawczą".

Warunki realizacji umowy wykonawczej będą zgodne z postanowieniami niniejszej umowy ramowej. Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert wszystkich Wykonawców z którymi zawarł umowę ramową. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto oferty.

W umowie ustalono karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych NTT System S.A., które na koniec III kwartału 2010 r. wynosiły 114 432 tys. zł.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »