Reklama

SKOTAN (SKT): Podpisanie umowy z PARP w sprawie dofinansowania projektu SKOTAN - raport 6

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2011 z dnia 2 marca 2011 r. dotyczącego zaakceptowania do wsparcia projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych, Zarząd SKOTAN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 lutego 2012 r. podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (PARP) umowę o dofinansowanie (Umowa) projektu budowy przez Spółkę ww. instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych (Projekt). Projekt realizowany będzie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Reklama

Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli projektu objętego umową, a także w zakresie informacji i promocji. Emitent zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 września 2016 roku, nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, chyba że w trakcie realizacji Projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników lub też gdy sprawozdanie potwierdzające wykonanie tych badań lub prac albo analiza ekonomiczna i badanie rynkowe nie potwierdzą celowości wdrożenia wyników badań.

Całkowity koszt realizacji opisanego umową projektu wynosi 48,7 mln zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanym z realizacją Projektu wynosi 40 mln zł. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414 z póżn. zm), Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 29,6 mln zł. Okres kwalifikowalności wydatków do projektu kończy się w dniu 28 lutego 2014 r. Spółka zobowiązana jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie w ww. okresie kwalifikowalności wydatków.

Warunki wynikające z umowy w tym tryb i warunki dokonywania płatności, warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dostępnej na stronach PARP pod adresem http://www.parp.gov.pl/files/74/108/198/284/6352.doc

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Jednocześnie Spółka złożyła wniosek o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na majątku Spółki (umowa zastawu rejestrowego na instalacji drożdżowej w Czechowicach Dziedzicach).

W opinii Zarządu Emitenta podpisana umowa na dofinansowanie projektu Spółki w znaczny sposób przyspieszy i ułatwi realizację planowanego projektu, a skuteczność przeprowadzonej procedury związanej z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie innowacyjnego projektu technologicznego spółki potwierdza prawidłowy kierunek działań spółki w zakresie dalszej realizacji strategii średnioterminowej, przyjętej przez Walne Zgromadzenie w lipcu 2009 r.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjmuje 10% kapitałów własnych.
Marek Pawełczak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »