Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 44/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. informuje, że w dniu 2 września 2010 roku powziął informację, iż w okresie od dnia 12 sierpnia 2010 roku do 2 września 2010 roku TESGAS S.A. (Emitent) zawarł ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PGNiG umowy na łączna szacunkową wartość 4.832.989,74 zł brutto.

Umową o największej wartości jest umowa na "Budowę stacji pomiarowej w Węźle przy Kopalni Gazu Ziemnego Kościan", zawarta w dniu 1 września 2010 roku z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Okres obowiązywania umowy do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 4.141.900,00 zł brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy przewidziane zostały następujące kary umowne:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Emitenta karami umownymi naliczanymi od wynagrodzenia brutto za:

- opóźnienie terminu realizacji umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- opóźnienie w usunięciu wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta - w wysokości 10% wynagrodzenia.

W sytuacji, gdy kary umowne nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Umowy zawarte przez spółkę TESGAS S.A. ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG łączenie spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Tesgas SA | Raport bieżący | zarobki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »